ChristenUniek Twente

U kunt een dienstbare instelling of burger voordragen voor de waarderingsprijs. De waarderingsprijs wordt een paar keer per jaar uitgereikt aan instellingen of burgers die zich sociaal en maatschappelijk betrokken tonen. 'Noaberschop' is van waarde. Deze waarderingsprijs is er om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van activiteiten in de samenleving die Twente en onze roots zo Uniek maken.

De samenwerkende plaatselijke ChristenUnie afdelingen in Twente beoordelen enkele malen per jaar de nominaties, en kennen dan aan een genomineerde de waarderingsprijs toe. De nominaties worden niet gepubliceerd, aan de uitreiking van de ‘ChristenUniek Twente waarderingsprijs’ wordt wel aandacht besteed in de media.

Het formulier kunt u hier downloaden. In het formulier staat het (email)adres waar het naar toe gezonden kan worden.

 

Downloaden

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten