ChristenUnie vindt Actieplan Mantelzorg een prima plan. Willemien Riezebos: “verdere waardering van mantelzorg is hard nodig”.

2 Willemien Riezebosvrijdag 23 september 2016 10:00

Tijdens de behandeling van de commissievergadering MDV van 5 september en de raadsvergadering van 22 september jl. werd het Actieplan Mantelzorg behandeld. Willemien Riezebos leverde namens de ChristenUnie een bijdrage tijdens de bespreking. Het actieplan wil voor maximale ondersteuning en waardering voor mantelzorgers zorgen.

Een onderdeel van dit actieplan is namelijk het ‘schouderklopje’ voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen namelijk, als waardering voor hun inzet, een Iris-cheque van € 50,- krijgen. Tot nu toe kon alleen de mantelzorger zelf zich melden. In het nieuwe Actieplan kan ook de zorgontvanger dat mantelzorgcompliment aanvragen voor zijn of haar mantelzorger. Volgens Willemien Riezebos is het echter van belang dat het aanvragen van een schouderklopje ook mogelijk moet zijn voor anderen dan de mantelzorger en de zorgontvanger, zo benadrukte zij tijdens de commissievergadering MDV. Wethouder Beens heeft daarom toegezegd dat ook familieleden, buren en vrienden het schouderklopje kunnen aanvragen voor een mantelzorger.

Een prima plan
Willemien Riezebos: “€ 50,- is natuurlijk niet voldoende om mantelzorg genoeg te waarderen. Het mantelzorgcompliment is dan ook geen vergoeding, maar een simpele manier om waardering te laten blijken. Die waardering is hard nodig. Een mantelzorger moet beschikbaar zijn, niet omdat hij daarvoor kiest, maar omdat het hem overkomt. Het onderscheid tussen mantelzorgers en vrijwilligers kan ook niet genoeg benadrukt worden. Een mantelzorger kan niet stoppen, omdat hij er geen zin meer heeft”. De gemeente wil heel graag in beeld krijgen wie mantelzorg verleent en op welke manier ondersteuning geboden kan worden. Willemien Riezebos: “Een belangrijke vraag die aan een mantelzorger gesteld kan worden is namelijk hoelang hij de zorg vol kan houden. Om te komen tot verlichting of andere zorg is het Actieplan Mantelzorg een prima plan”.

Motie Gemeentebelang
In de raadsvergadering diende Gemeentebelang Rijssen-Holten met betrekking tot het Actieplan Mantelzorg een motie in. Namens de ChristenUnie voerde Willemien Riezebos het woord bij de bespreking van deze motie. Zij gaf aan dat de wethouder heeft toegezegd ruimhartig om te willen gaan met de aanvragen en dat de discussie niet mag versmallen tot een centenkwestie. Willemien Riezebos: "de gedachte achter het actieplan is Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden. Het gaat om de visie achter het actieplan. Deze visie is goed en daar gaan wij graag mee verder". Daarnaast denkt de ChristenUnie niet dat, in tegenstelling tot de motie van Gemeentebelang suggereert, het ASD door de wethouder zal worden gepasseerd. De wethouder weet namelijk hoeveel belang de raad hecht aan de visie van de ASD. Deze argumenten van Willemien Riezebos verklaren waarom de ChristenUnie meende tegen de motie van coalitiepartner GB te moeten stemmen. Namens de andere coalitiepartners sloten dhr. Noeverman (SGP) en dhr. ten Berge (CDA) zich bij de argumentatie van Willemien Riezebos aan. De motie is uiteindelijk verworpen met 19 tegenstemmen van SGP, CDA, VVD, CU tegenover 6 voorstemmen van PvdA, GB en D66.

Oproep
Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte zonder dat het bekend is en zonder dat zij de Iris-cheque ontvangen. Kent u een mantelzorger die een schouderklopje verdient? Vertel over het mantelzorgcompliment dat klaarligt als klein gebaar om te laten zien hoe zijn of haar inzet door de lokale overheid wordt gewaardeerd!

« Terug