Fractievoorzitter Jan Berkhoff: "Rijssen Holten is een zeer goede gemeente om te wonen"

4 Jan Berkhoffvrijdag 11 november 2016 14:30

Vanmiddag spraken de fractievoorzitters in de gemeenteraad hun beschouwing over de begroting van 2017 uit. De bijdrage die fractievoorzitter Jan Berkhoff namens de ChristenUnie leverde is hieronder te vinden.

Voorzitter, leden van de raad,
Nederland is een goed land om in te leven met Rijssen Holten als een zeer goede gemeente om te wonen. In onze plaats wonen initiatiefrijke burgers en innovatieve ondernemers en het is een gemeente met een goed financieel perspectief. Voldoende ingrediënten voor een toekomst met perspectief, waarin de samenleving kan bloeien en mensen, jong en oud, sterk en zwak tot hun recht kunnen komen. Het is onze gezamenlijke taak als bestuurders van Rijssen Holten om daarvoor de koers te bepalen. Dit samen met onze inwoners.


Toch is er ook in onze gemeente veel onzekerheid, verdeeldheid en ook onvrede. Sommige burgers kijken niet hoopvol, maar juist somber naar de toekomst. Sommige burgers zijn verontwaardigd en voelen zich verwaarloosd, of niet gehoord.


Er zijn ook in onze gemeente zorgen over krimpende pensioenen, werkloosheid en verschralende zorg en nog steeds over de 3 decentralisaties. En dat stelt ons als gemeentebestuur de vraag, kunnen wij samenhorigheid, perspectief en hoop bieden? Deze vraagstukken vragen om samenbinding en schouders er onder. Dit vraagt om steeds maar  weer opnieuw contact te zoeken met onze burgers, uit te leggen waarom dingen gebeuren en op welke wijze ze geregeld worden. Dit vraagt om helderheid en duidelijkheid in communicatie.

Voorzitter,
Ook in onze gemeente blijven we staan voor grote uitdagingen. En als we deze begroting beoordelen en vergelijken met de input die, ook van onze kant, is gegeven bij de kadernota, dan kunnen we vaststellen dat we de uitdagingen op lokaal niveau goed aan kunnen. Er is een zeer goed financieel perspectief ook op langere termijn. Diverse investeringen o.a. in onderwijs en verduurzaming staan op het programma en ook is er opnieuw een lasten vermindering voor onze burgers en bedrijven.


Voorzitter,
Deze coalitie laat zien dat stabiliteit in thema`s en gefundeerde uitgangswaarden belangrijke waarden zijn voor onze samenleving en gemeente om op voort te bouwen.
De toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen verdienen een gemeente waar we hoop bieden. Woningen realiseren om zich te kunnen vestigen en veilige buurten en een prettig leefklimaat met goede voorzieningen. Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en goede detailhandelsvoorzieningen. Maar we kunnen niet alles doen.  We zullen keuzes moeten blijven maken waarvan wij als ChristenUnie de overtuiging hebben dat ze goed zijn voor onze gemeente en haar inwoners. Op deze wijze proberen wij ons geloof een stem te geven.

Voorzitter rest mij nog het college en de ambtelijke organisatie te danken voor al het werk dat verzet is, maar ook voor de bereidheid om onze vragen te beantwoorden en ons in alles te ondersteunen. Maar ook dank aan onze Heere God die ons iedere dag opnieuw de kracht geeft om ons werk, en ook dit mooie werk, te doen.
 
Voorzitter ik dank u wel.

« Terug