College beantwoordt vragen CU Rijssen-Holten over rentetarieven Stadsbank

CU-RH-Updatedinsdag 28 februari 2017 15:00

Helaas zijn er ook in onze gemeente personen en gezinnen die schulden hebben. Voor hen is er de Stadsbank: een bank waar een sociale lening kan worden afgesloten, om de schulden met een vast maandbedrag af te kunnen lossen. Naar onze mening is de rente die bij deze bank wordt gerekend echter nauwelijks een sociale lening te noemen. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college over de rentetarieven van de Stadsbank Oost Nederland (SON).

Update 28 februari: het college heeft onze vragen beantwoord. Het antwoord van het college vindt u onder het artikel als .pdf-bestand.

Origineel artikel 25 januari:

In veel gevallen staat het hebben van schulden niet op zichzelf, maar spelen andere problemen mede een rol. Het is van groot belang dat mensen met schulden geholpen worden hun financiën weer op orde te krijgen. Een sociale lening om de schulden met een vast maandbedrag af te kunnen lossen kan het begin zijn van het traject naar een oplossing. Bij een lening van een sociale kredietbank hoort naar onze mening een sociaal rentetarief. In elk geval zou er geen boeterente mogen worden berekend als er sprake is van versneld aflossen.

De effectieve jaarrentetarieven die de Stadsbank Oost Nederland (SON) hanteert variëren van 11,4 tot 6,9 %. Naar onze mening is dat nauwelijks meer een sociale lening te noemen. Gemeentes kunnen tegenwoordig zelf tegen een zeer lage rente leningen aangaan. Ook mensen die aankloppen bij een gemeentelijke kredietbank zouden daarvan moeten kunnen profiteren. De gemeente Den Haag bijvoorbeeld heeft inmiddels de rente bij de gemeentelijke kredietbank van 11,5 naar 2,3% verlaagd.

Namens ChristenUnie Rijssen-Holten heeft Willemien Riezebos het college daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Erkent u dat de rente die gevraagd wordt voor een sociale lening (te) hoog is?
  2. Welke mogelijkheden ziet u om Stadsbank Oost Nederland te bewegen de rentetarieven te verlagen? Deze vraag is al door een aantal gemeenten aan Stadsbank Oost Nederland gesteld.2
  3. Gemeenten kunnen nu goedkoop geld lenen. Wij zijn van mening dat ook kwetsbare burgers met schulden hiervan zouden moeten mee profiteren. Wat is uw visie?
  4. Het zo snel mogelijk aflossen van een schuld is van groot belang. Daar hoort geen boeterente bij. Bent u bereid met de Stadsbank Oost Nederland in overleg te gaan om in elk geval de boeterente te schrappen?
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Beantwoording vragen ChristenUnie over rentetarieven1.5 MBapplication/pdfdownload
Schriftelijke vragen ChristenUnie 20170124690.9 kBapplication/pdfdownload

« Terug