Standpunt ChristenUnie over nieuwe baan Schaats- en Skeelervereniging

CU-RH-logovrijdag 03 februari 2017 20:00

De fractie van de ChristenUnie heeft altijd geijverd voor een goede oplossing voor de Schaats- en Skeelervereniging. Ook de ChristenUnie vindt de verplaatsing van de huidige baan bij Lucky noodzakelijk. De gemoederen rondom de nieuwe locatie van de baan lopen ondertussen echter op. Reden voor ChristenUnie Rijssen-Holten om het standpunt verder toe te lichten.

De ChristenUnie heeft als uitgangspunt dat er een betaalbare baan komt, met een sluitende exploitatie. Hiervoor zijn al diverse locaties bekeken. In de laatste commissievergadering zijn een viertal opties besproken. De keuze hierbij was of een nieuwe baan op Sportpark Koerbelt, gecombineerd met een kunstgrasveld voor Sportclub Rijssen, of een nieuwe baan in het Opbroek. In haar bijdrage heeft de ChristenUnie aangegeven voorstander te zijn van verplaatsing van de baan naar het Opbroek, met daarbij de aantekening dat voor het kunstgrasveld gewacht moest worden op de nota basisvoorzieningen sport die binnenkort verschijnt.

In de commissie heeft geen besluitvorming plaatsgevonden maar is slechts een opinie gegeven. Het voorstel van de SGP om nog een Quick Scan uit te voeren om te zien of er op De Koerbelt toch geen ruimte is voor een schaats en skeelerbaan heeft op onze steun kunnen rekenen om de volgende redenen:

  1. De ChristenUnie is een voorstander van het clusteren van zoveel mogelijk sporten op De Koerbelt.
  2. Een Quick Scan hoeft niet veel tijd in beslag te nemen.
  3. Een Quick Scan draagt bij tot een betere besluitvorming.

De ChristenUnie blijft de Schaats- en Skeelervereniging volledig steunen. Wij zullen ons blijven inzetten voor een snelle invulling van een nieuwe baan, met binnenkort hopelijk een mooi resultaat.

« Terug