Zwembad

zwembad De Koerbeltvrijdag 15 december 2017 10:17

NIEUW ZWEMBAD EN NIEUWE SPORTHAL OP DE KOERBELT

 

De ChristenUnie vindt sporten belangrijk voor de burgers en is niet alleen gezond en leuk, maar het bindt ook samen.
Sportstimulering en vooral het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een belangrijk speerpunt.

De fractie van de CU is daarom blij dat het raadsvoorstel variantenonderzoek zwembad De Koerbelt in de laatste raadsvergadering(14-12) van 2017 is goedgekeurd, waardoor er weer een stap gemaakt wordt om te komen tot optimalisering van sportmogelijkheden in de gemeente Rijssen/Holten door een nieuw zwembad en t.z.t. een nieuwe sporthal.

De plannen om te komen tot een energie neutrale accommodatie past in de duurzaamheidsvisie van de CU.
De gemeente heeft hierin een belangrijke rol en geeft hierdoor een goed voorbeeld.
Dat de exploitatie door de gemeente wordt gedaan kunnen we, op dit moment,  ondersteunen.
Later is een andere exploitatie vorm voor de fractie van de CU wel bespreekbaar als hier duidelijke voordelen mee zijn te behalen.

Wel vragen we goede aandacht te schenken aan de reisafstanden voor de schoolkinderen naar de sportlocaties.
De normen van de KVLO zo goed mogelijk te handhaven.
Tevens, in overleg met de Sportraad, te zorgen voor een goede verdeling van de ruimte om te sporten, eerst voor het nieuwe zwembad en t.z.t. voor de nieuwe sporthal.
Alle sportverenigingen voldoende ruimte hebben om hun sport te kunnen beoefenen en er voldoende trainingsmogelijkheden zijn.

In de commissie vergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het onderzoeksresultaat naar de staat van onderhoud van de Reggehal er begin 2018 zal zijn.

Dit alles overziende konden we instemmen met het raadsvoorstel en kiezen voor variant 2B.
Hiermee kunnen we voldoen aan de afspraak om € 9,6 miljoen te sparen.
Een keuze voor variant 3 is nu uit begrotingsoogpunt niet in te passen en dit willen we graag overlaten aan de nieuwe raad en college.

 

Joost van Veldhuizen.
Raadslid CU Rijssen/Holten.

« Terug