Raadslid Jan Tijhof overleden

maandag 05 maart 2007 21:30

Op zondagavond 4 maart is ons gewaardeerd raadslid Jan Tijhof op 60 jarige leeftijd overleden, na een zeer kort ziekbed. In de raadsvergadering werd door de burgemeester en fractievoorzitter van de ChristenUnie een in memoriam uitgesproken.

De fractie en het bestuur zijn geschokt door het verlies van Jan. Allereerst gaan onze gedachten uit naar de familie van Jan. Zijn vrouw Anneke, en de kinderen en kleinkinderen zullen een zorgzame echtgenoot en vader moeten missen. We wensen Anneke en de familie Gods nabijheid toe, Hij is onze grote Trooster, juist in deze moeilijke tijden.

Jan was altijd opgewekt, vriendelijk, een harde werker, en een echte volksvertegenwoordiger. Met ruim 12 jaar ervaring als raadslid, was hij zeer ervaren. Daarvoor was hij als bestuurslid al jaren actief betrokken. Deze ervaring zette hij met veel enthousiasme en werklust in voor de ChristenUnie en voor de gemeenteraad. Jan heeft met zijn raadslidmaatschap eerst de Rijssense gemeenschap willen dienen, en na de fusie die van de gehele gemeente Rijssen-Holten. Eerst namens de RPF, en vanaf 2000 namens de ChristenUnie. Jan heeft altijd vol overgave zijn werk gedaan.

In het verlies van Jan verliezen we een betrokken christen, een kundig raadslid en gewaardeerd mens.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 maart is Jan herdacht. Burgemeester Koelewijn heeft als voorzitter de raad toegesproken, vervolgens heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie gesproken. Daarna nam de raad een moment stilte in acht om Jan te herdenken.

Beide toespraken kunt u hieronder lezen;

toespraak burgemeester  Koelewijn
toespraak  Willy Otten

Zie ook:
Jan Tijhof 1946-2007 'een sociaal bewogen mens'

Herdenking door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester B. Koelewijn:

In memoriam raadslid Jan Tijhof

Dames en heren leden van de raad,

Vanmorgen ontvingen wij het droeve bericht dat raadslid Jan Tijhof is overleden.

Moest ik vorige raadsvergadering de afwezigheid van Jan Tijhof melden in verband met ziekte, toen kon ik die woorden nog gepaard laten gaan met optimisme over zijn herstel. Wij beseften toen niet dat hij al getroffen was door een zeer ernstige ziekte. Dat kwam daarna aan het licht waarin er nog hoop was op een levensduur in maanden. Vorige week bleek dat eerder in weken moest worden gedacht. Niemand heeft er mee gerekend dat het slechts enkele dagen zouden zijn.

Dit verlies komt hard aan. In het bijzonder bij zijn vrouw en kinderen en verdere familie. Ons meeleven gaat naar hen uit. Het verlies van een raadslid dat ruim twaalf jaren als vanzelfsprekend zijn plek in de raad innam en aan het commissiewerk deel nam, raakt ook ons diep.

Jan Tijhof is raadslid in de gemeente Rijssen geweest en daarna in de gemeente Rijssen-Holten vanaf 12 april 1994. We kunnen de heer Jan Tijhof typeren als een volksvertegenwoordiger in hart en ziel, die belang stelde in het persoonlijk wel en wee van mensen en die zich zeer benaderbaar opstelde. Een hartelijk man en bijzonder sociaal. Zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur van Soweco was voor hem veel meer dan een formele verantwoordelijkheid die hij namens ons gemeentebestuur invulde. Aan het vele raadswerk gaf hij op zijn eigen specifieke wijze inhoud. Ik mag wel zeggen dat het werk in de commissie openbare werken zijn passie was, maar ook in de commissie maatschappelijke dienstverlening voelde hij zich op zijn plaats. Hij had een brede belangstelling voor heel onze plaatselijke gemeenschap.  Hij voelde zich gedreven door de liefde van Christus,  hield van contacten met inwoners, luisterde aandachtig naar hun verhalen. Stelde daar vriendelijk maar beslist zijn kanttekeningen bij met de uitnodiging om daarop in te gaan. Een man met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als hij kritisch was, dan wist hij het altijd nog zo te verwoorden dat niemand boos op hem kon worden. Jan Tijhof, een raadslid met een warme persoonlijkheid, die niet voor zichzelf zijn plek opeiste, maar er gewoon vanzelfsprekend altijd was.

Jan Tijhof, 12 jaar raadslid. We gedenken hem met respect en met dankbaarheid voor al wat hij voor onze plaatselijke gemeenschap heeft gedaan.

Moge God zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden en ons allen troost geven in deze moeilijke tijd.

Holten, 5 maart 2007
Bort Koelewijn, burgemeester

Woorden uitgesproken door de fractievoorzitter van de ChristenUnie de heer W. Otten, ter nagedachtenis aan de heer J. Tijhof:

In memoriam raadslid Jan Tijhof

Geacht college, leden van de Raad van de gemeente Rijssen-Holten,

Gisteren is na een korte periode van ziek zijn onze fractiegenoot Jan Tijhof overleden.

Jan is gedurende een groot aantal jaren raadslid geweest voor de RPF en na de fusie met de GPV, voor de ChristenUnie. Hij was binnen onze fractie een harde werker die zijn werk heeft mogen verrichten met als uitgangspunt Gods Woord.

Wij zullen ons hem blijven herinneren als een persoon met een sterk amicaal en loyaal karakter en als iemand die steeds het goede zocht in de medemens.

Holten, 5 maart 2007
Willy Otten, voorzitter ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Raadslid Jan Tijhof overleden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.