Jan Tijhof 1946-2007 'een sociaal bewogen mens'

vrijdag 09 maart 2007 22:00

RIJSSEN - Joviaal, geen man van de confrontatie en een harde werker. Niets dan lovende woorden voor de zondagavond op 60-jarige leeftijd overleden Jan Tijhof. Sinds 1994 was hij raadslid, eerst voor de RPF en toen die partij fuseerde (met het GPV) voor de ChristenUnie. Alom gerespecteerd, zeker ook omdat hij altijd op zoek was naar het compromis.

Zonder overigens z'n principes te verloochenen. Tijhof was al een tijdje ziek. Aanvankelijk werd nog gehoopt op z'n terugkeer in de gemeenteraad van Rijssen-Holten, maar de afgelopen twee weken ging z'n gezondheid zienderogen achteruit. Fractievoorzitter Willy Otten zegt geschokt te zijn door het toch nog plotselinge overlijden van Tijhof aan een ziekte die zich vooral in de afgelopen weken in steeds ernstiger vorm openbaarde. Otten zat vele jaren samen met Tijhof in het afdelingsbestuur van de RPF. Later zaten ze zij aan zij in de raad. "Ik heb hem als gemeenteraadslid zien komen. Zelf zat ik net iets eerder in de raad." Bijna dertien jaar was Jan Tijhof fractiesecretaris. "Ik kan me niet anders herinneren dan dat hij deze functie binnen onze raadsfractie heeft vervuld", zegt Otten. Tijhof volgde hem eerder op toen fractievoorzitter Otten zich wegens familieomstandigheden terugtrok uit de raad. Na de raadsverkiezingen een jaar geleden nam Otten het fractievoorzitterschap weer op zich.

Burgemeester Bort Koelewijn had pas nog met Tijhof afgesproken dat hij hem deze week zou opzoeken. "Ik zat zondagavond in de hervormde kerk De Ark, waar de dominee de voorbede voor zieke gemeenteleden naar voren haalde omdat het zo slecht ging met Tijhof. Later die avond is hij overleden." Koelewijn, evenals Tijhof lid van de ChristenUnie, noemt het zondagavond overleden raadslid "een verbindend, sociaal zeer betrokken mens." Die betrokkenheid bleek volgens Koelewijn uit het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Soweco, waar Tijhof sterk aan hechtte. "Hij zat er namens de gemeente, maar vooral ook uit persoonlijke betrokkenheid bij de minder bedeelden in onze samenleving." Tijhof was volgens Koelewijn "zeer benaderbaar, vooral ook voor de inwoners van onze gemeente. Iedereen kon bij hem terecht, hij was met hart en ziel een volksvertegenwoordiger." Tijhof was geen man van grote visies. "Wel praktisch, oplossingsgericht. Een warme persoonlijkheid die geen grote plek voor zichzelf opeiste. Ook als hij commentaar leverde. Tijhof was ook een kritisch raadslid met een groot gevoel voor rechtvaardigheid, dan deed hij dat op een zodanige manier dat je niet boos op hem kon worden."

Jan Tijhof heeft bovendien veel betekend voor de hervormde gemeente van Rijssen. Hij maakte deel uit van het college van kerkvoogden, de jeugdraad en de orgelcommissie. Hij laat een vrouw, drie dochters en vier kleinkinderen na.

Bron: Dagblad Twentsche Courant Tubantia d.d. 6 maart 2007

De uitvaartdienst voor Jan Tijhof was vrijdag 9 maart in de hervormde kerk De Ark, aansluitend heeft de teraardebestelling plaatsgevonden op begraafplaats 't Lentfert. Een zeer groot aantal mensen heeft afscheid genomen.

Bij aanvang van de dienst spraken de kinderen en burgemeester Koelewijn een in memoriam uit. In de dienst stond ds. J. van het Goor stil bij Openbaring 1 : 8 en 6-18: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods."

Zie ook:
Raadslid Jan Tijhof overleden (met in memoriam door burgemeester en fractievoorzitter)

« Terug

Reacties op 'Jan Tijhof 1946-2007 'een sociaal bewogen mens''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.