Zilverzandtracé mag Noordelijke Rondweg niet hinderen

dinsdag 29 april 2008 22:00

Verschillende insprekers waren er donderdag 24 april in de commissie Grondgebied bij het onderwerp Zilverzandtracé. Deze insprekers pleiten er allemaal voor de besluitvorming over dit punt op te schorten tot de studie naar rond- en randwegen voor Holten is afgerond. Het pleidooi van de insprekers sloot aan bij de visie van ChristenUnie; er mogen nu geen stappen worden ondernomen die een mogelijke Noordelijke Rondweg hinderen.

Het college wil stappen nemen in de voorbereiding van de aanleg van het Zilverzandtracé. Deze weg moet gaan lopen van de rotonde in Rijssenseweg naar De Kol. De vraag is echter welke functie deze weg moet krijgen. Velen vrezen dat het een onderdeel wordt van een randweg, samen met een Verlengde Waagweg. In dat geval zien zij de kansen voor een Noordelijke Rondweg aanzienlijk slinken. De meeste mensen zijn echter voorstander van een Noordelijke Rondweg, omdat deze minder verkeersbewegingen en geluid in Holten veroorzaakt.

Volgens de HIG, KWR en businessclub Bij de Tijd wil de provincie wel meewerken aan een Noordelijke Rondweg, mits het bestuur van Rijssen-Holten er zich eensgezind hard voor maakt. "Het bedrijfsleven wil de Noordelijke Rondweg, met een verdiept tracé. Doordat de Rijssense industrieterreinen op slot zitten is nu echt een goede verbinding nodig met Vletgaarsmaten. Ook het bedrijfsleven in Nijverdal wil deze oplossing." Aldus de heer Udema.

In 2005 heeft de raad besloten dat het Zilverzandtracé voorbereid kan worden als wijkontsluitingsweg, met als voorwaarde dat er een tracéstudie komt voor rand- en rondwegen. De opdracht voor de tracéstudie is deze week (week 17) pas gegeven. Volgens wethouder Stegeman heeft de gemeente de tijd tussen 31 oktober 2005 en 21 april 2008 nodig gehad om het voorwerk voor de opdracht te doen. Hij verwacht dat de resultaten van de studie medio 2008.

Wethouder Stegeman wees er nadrukkelijk op dat het vaststellen van het bestemmingsplan Zilverzandtracé nog niet betekend dat het een onomkeerbaar besluit is. Volgens hem gaat de eerste schop pas de grond in wanneer de tracéstudie is afgerond, en de raad het wil.

In het coalitieprogramma, dat door de raad is vastgesteld, is aangegeven dat zo snel mogelijk het Zilverzandtracé, samen met de Verlengde Waagweg, aangelegd moet worden om de kom van Holten te ontlasten. De aanleg van de Verlengde Waagweg laat waarschijnlijk nog jaren op zich wachten, omdat Enkco voorlopig niet zal verhuizen. Realisatie van dat tracé zou dan waarschijnlijk pas in 2016 plaats kunnen vinden, terwijl dan mogelijk ook een Noordelijke Rondweg gerealiseerd kan worden.

Bert Tijhof (ChristenUnie) gaf aan dat het gezien de huidige financiële situatie van de gemeente niet verstandig is in te zetten op realisatie van beide tracés. "De ChristenUnie heeft de functie van het Zilverzandtracé altijd alleen gezien als wijkontsluitingsweg voor de woonwijk De Kol. Nu het college deze weg als gebiedsontsluitingsweg presenteert is het niet verstandig om een besluit hierover nu door te zetten. Wij vinden dat eerst de resultaten van de tracéstudie afgewacht moeten worden." In de raadsvergadering van 26 mei zal moeten blijken of de raad de vaststelling van het bestemmingsplan Zilverzandtracé opschort tot de resultaten van de tracéstudie bekend zijn.

Het Zilverzandtracé is onderdeel van het Verkeersstructuurplan Holten (VSP).

« Terug

Reacties op 'Zilverzandtracé mag Noordelijke Rondweg niet hinderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.