Milieurendement belangrijkste bij inzamelen kunststof afval

donderdag 05 november 2009 21:30

De raad heeft besloten te streven naar het inzamelen van minimaal 400 kunststof afval in 2010. Dit komt overeen met de doelstelling die de ChristenUnie voor ogen had om minimaal 50% van het kunststof afval gescheiden in te zamelen. Het college zegde toe dat er over een jaar een brede evaluatie, samen met Wierden en Hellendoorn, zal plaatsvinden. Na die toezegging ondersteunde de ChristenUnie het amendement van SGP, CDA, GB en VVD. Hierdoor wordt in 2010 het kunststof afval 1 x per twee weken opgehaald, naast de bestaande rondes voor GFT en restafval.

In de commissievergadering van oktober heeft de ChristenUnie, samen met de PvdA, aangegeven achter het collegevoorstel te staan. Het college stelde voor om 1 x per drie weken in te zamelen. De ene week groen, de daarop volgende week grijs, en de daarop volgende week kunststof. De ChristenUnie is er nog steeds van overtuigd dat op die wijze een goede prikkel wordt gegeven. De andere partijen waren daar toen faliekant tegen. Volgens Bert Tijhof (ChristenUnie) kwam dat met name ook door de wijze waarop het voorstel naar buiten is gekomen. Daardoor is in de publieke opinie een negatief beeld ontstaan. Hij beseft dat het ontstane beeld niet zomaar weg is.

Bert Tijhof: “Uiteindelijk gaat het om het te behalen milieurendement. SGP, CDA, GB en VVD willen nu ook gaan voor een rendement van 50% (400 ton). Ik waardeer het dat zij zich nu ook positief uitlaten over het gescheiden inzamelen. Het is zaak om nu de onrust weg te nemen, en toch gescheiden in te gaan zamelen. Zo kunnen we toch het beoogde milieueffect bereiken.”

Van het college heeft de raad, op aandringen van de ChristenUnie, de toezegging gekregen dat over een jaar een brede evaluatie plaatsvindt van de inzamelsystematiek. Daarbij moeten de aspecten milieurendement, volksgezondheid, kosten en efficiency worden meegenomen. Ook de resultaten van de buurgemeenten Wierden en Hellendoorn moeten onderdeel zijn van de bevindingen. Dan zal moeten blijken of een extra prikkel nodig is. Op basis van deze brede evaluatie moet de definitieve wijze van kunststof inzamelen bepaald worden.

De PvdA kon zich niet vinden in het amendement. Zij blijft er bij dat nu de extra prikkel al tot stand gebracht moet worden. Ook vreest zij dat de nu vastgestelde voorlopige werkwijze tot extra kosten gaat leiden. Dat zal gebeuren wanneer er minder dan 400 ton wordt ingezameld. Het is daarom van groot belang dat de burgers gemotiveerd en gestimuleerd worden om kunststof afval te scheiden. Met een publiciteitscampagne moet dit gebeuren.

Al vast een suggestie voor het college: Verstrek ieder huishouden op zo kort mogelijke termijn een zak waarin kunststof afval straks verzameld moet worden, of maak bekend voor hoeveel liter die zakken zijn. Voor Sinterklaas kunnen de mensen dan een bak vragen waarin deze zakken passen.

Zie ook bericht VROM: Kunststof afval voortaan gescheiden

« Terug

Reacties op 'Milieurendement belangrijkste bij inzamelen kunststof afval'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.