Meer wijkagenten, cameratoezicht en lik-op-stuk beleid

Cartoon veiligheidvrijdag 14 maart 2014 16:00

Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De overheid is zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie).

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Het bestaande ketenbeleid wordt aangepast aan de nieuwe wettelijke normen voortgezet, waardoor toezicht en handhaving mogelijk zijn en uitwassen worden voorkomen. Als het aan de ChristenUnie ligt worden sluitingstijden van uitgaangsgelegenheden (Eu)regionaal stapsgewijs terugbrengen naar 01.00 uur in de weekenden.

De ChristenUnie zet zich in voor de wijkagent. In Rijssen-Holten zijn minimaal 7 wijkagenten nodig, het aantal waar wettelijk recht op is. Wij betrekken inwoners bij veiligheid en zetten in op burgernet en sms alert. De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijke boetes niet wordt geschuwd.

De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. Dus: tijdige inbreng voor de besluiten die voor de regionale brandweer worden genomen met het oog op goede en betaalbare brandweerzorg. En blijvende aandacht voor de rol van vrijwilligers.

« Terug

Reacties op 'Meer wijkagenten, cameratoezicht en lik-op-stuk beleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.