ChristenUnie deelt taart uit bij presentatie Actieplan Zorg

Actieplan zorg (groot)zaterdag 15 maart 2014 19:00

Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn heeft de ChristenUnie zaterdag 15 maart een speciaal Actieplan Zorg "Uw zorg is onze zorg" als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen gepresenteerd. Dit Actieplan is ondertekend door alle ChristenUnie-lijsttrekkers en Tweede Kamerfractie. Lijsttrekker Bert Tijhof deelde taart uit aan ZorgAccent om vrijwilligers, zorgprofessionals en zorgbehoevenden een hart onder de riem te steken en om het Actieplan Zorg te presenteren. Bert Tijhof: "Zorg gaat allereerst over mensen, dus de menselijke maat moet voorop staan. Dat moet wat ons betreft centraal blijven staan nu veel zorgtaken op het bordje van de gemeente komen."

De ChristenUnie beseft dat Nederland aan de vooravond staat van grote veranderingen in de zorg. De langdurige zorg verandert. Bert: "Het is nodig dat de zorg verandert omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt voor komende generaties. Er gaan veel meer taken naar de gemeente. Dit brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee. Niemand weet precies wat de veranderingen zullen betekenen voor zijn of haar persoonlijke situatie. In het Actieplan Zorg leest u wat de ChristenUnie wil met de zorg. Ons uitgangspunt is: Uw zorg is onze zorg."

Het Actieplan Zorg wil een duidelijke baken zijn zodat mensen weten waar ze bij de ChristenUnie aan toe zijn. De 5 speerpunten zijn:
1. Keuzevrijheid voor zorg die past bij jouw levensovertuiging. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.
2. Neem onzekerheid over verhuizen weg. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg moeten om tafel.
3. Toeslag voor kleine zorginstellingen om de leefbaarheid en de zorg dichtbij ook in kleinere dorpen te kunnen garanderen.
4. Extra geld voor organisaties als Stichting Present en De Zonnebloem om vrijwilligers te kunnen werven. Mantelzorgers betrekken bij uitwerking van zorgplannen.
5. Voldoende geld voor zinvolle dagbesteding als mantelzorgondersteuning.

Lijsttrekker Bert Tijhof: "Met het actieplan houden we straks de vinger aan de pols bij alle veranderingen om te voorkomen dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen."

Om dit kracht bij te zetten maar vooral als blijk van waardering voor alle "hard zorgende" hulpverleners in het land, brachten Kamerleden en lokale lijsttrekkers van de ChristenUnie een taart met het Actieplan Zorg bij diverse zorginstellingen en vrijwilligersinitiatieven in het land. In Rijssen deden Bert Tijhof en Willemien Riezebos dat.

> Lees hier het Actieplan Zorg

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie deelt taart uit bij presentatie Actieplan Zorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.