ChristenUnie content met beleidsakkoord

Beleidsakkoordvrijdag 18 april 2014 11:00

Met de ondertekening van het beleidsakkoord 2014 – 2018 hebben SGP, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang de basis gelegd voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. “Samen – Werken #voorelkaar” is de titel van het beleidsakkoord. Dit document geeft op hoofdlijnen weer waar de coalitie de komende raadsperiode prioriteiten aan wil geven. De ChristenUnie ziet de meeste van haar speerpunten in dit akkoord terug komen.

Bert Tijhof ondertekende als fractievoorzitter het beleidsakkoord. Zittend wethouder Ben Wolterink zal namens de ChristenUnie binnen het college blijven. De portefeuilles worden binnenkort verdeeld. Hij krijgt drie nieuwe collega’s om zich heen; Ben Beens (SGP), Roland Cornelissen (CDA) en Jan Aanstoot (Gemeentebelang). Donderdag 24 april worden de wethouders beëdigd.

In dit beleidsakkoord staan geen grote infrastructurele werken gepland. De nadruk zal de komende tijd liggen op taken uit de sociale sector die van de landelijke en provinciale overheid naar de gemeenten komen.

Enkele punten uit het beleidsakkoord:

Keuzevrijheid in de zorg is belangrijk, waarbij identiteitsgebonden zorg in beeld moet blijven. Maatwerk en plaatselijke gewoonten zijn kernwoorden.

Er is een positieve houding over de huisvesting van scholen. Investeringen in nieuwbouw moeten mogelijk zijn, als de bouwkundige noodzaak aanwezig is. Met name de Haarschool in Holten en Reggesteyn hebben de aandacht.

Op het gebied van sport is het van belang om het lopende onderzoek naar privatisering, waarbij ook de zwembaden zijn betrokken, af te wachten. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt actie ondernomen. De sportvisie is de drager van het komende beleid op dit gebied. Uitgangspunten zijn voor de coalitie: efficiënt ruimtegebruik en de behoefte van verenigingen, binnen de financiële mogelijkheden. Overigens mag ook van de sportverenigingen een bijdrage verwacht worden als het gaat om investeringen in accommodaties, bijvoorbeeld in kunstgrasvelden.

Voor wat betreft Soweco staat een zakelijke benadering voorop. Op korte termijn moet er duidelijkheid zijn over de opties, waarbij aan de hand van een berekening beoordeeld moet worden wat de beste oplossing is. Een voortvarende aanpak is noodzakelijk, ook in verband met de voorbereiding voor de begroting 2015. Efficiënte en effectieve lokale invulling staat centraal. Uitgangspunt voor de coalitie is dat we als gemeente Rijssen-Holten blijven staan voor de doelgroepen die nu een plek binnen Soweco hebben.

Koopzondagen zijn niet aan de orde. De detailhandel en hiermee de winkelcentra hebben de komende tijd wel aandacht nodig. De gevolgen van de economische crisis, internet winkelen en de demografische veranderingen spelen hierbij een belangrijke rol. Hierop moet worden ingespeeld door het detailhandelsbeleid, pleinenvisie en dergelijke. Het ingestelde ondernemersfonds is ook een goed middel om promotionele activiteiten in de winkelcentra te bevorderen. De gemeente faciliteert dit en evalueert de effectiviteit.

Rijssen-Holten als fietsgemeente van het jaar, dat is wat de coalitie als ambitie uitspreekt. Daar horen goede faciliteiten voor fietsers bij. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
beleidsakkoord 2014-2018338,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie content met beleidsakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.