Bert Tijhof: "we hebben de kerken nodig"

1 Bert Tijhofmaandag 24 november 2014 11:00

Tijdens de ledenvergadering van 18 november sprak Bert Tijhof over brieven die naar de kerken in Rijssen en Holten zijn en worden verzonden om aandacht te vragen voor de komende decentralisaties.

Deze brieven, die op initiatief van ChristenUnie Rijssen-Holten, aan alle (wijk)kerkenraden van alle kerken in Rijssen en Holten worden aangeboden staan in het teken van de samenwerking tussen gemeente en de kerken. In het coalitieprogramma wordt hiernaar verwezen wanneer wordt gesproken over de participatiemaatschappij: voor een gezonde en vitale samenleving is samenwerking met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, scholen en kerken van belang. De kerken kunnen, door hun netwerken in de samenleving, al dan niet verborgen problemen signaleren en hiervan melding maken bij de ChristenUnie of de gemeente. Op deze manier kunnen problemen, zonder daarbij persoonlijk betrokken te raken, toch aangekaart worden bij de gemeente.

Per 1 januari 2015 wordt het belang van deze ‘antennes’ binnen de samenleving extra onderstreept, wanneer nieuwe decentralisaties doorgevoerd worden. Deels komen signalen binnen door bijvoorbeeld ViaVie Welzijn, maar niet alle problemen komen aan het licht. “We hebben de kerken nodig” stelt Bert Tijhof dan ook in de ledenvergadering. Daarnaast gaat ook de oproep uit aan leden en andere betrokkenen: mocht u problemen signaleren, welke dan ook, aarzelt u niet deze aan de ChristenUnie of aan de gemeente(raad) door te geven.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
beleidsakkoord 2014-2018338,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Bert Tijhof: "we hebben de kerken nodig"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.