ChristenUnie Rijssen-Holten organiseert ledenvergadering 'nieuwe stijl' in samenwerking met NPV

CU-RH-logodonderdag 09 juni 2016 19:30

Op dinsdag 21 juni a.s. organiseert het bestuur van de ChristenUnie Rijssen-Holten de eerste vergadering nieuwe stijl in het Parkgebouw in Rijssen. Op deze avond komt Esmé Wiegman, directeur Nederlands Patiëntenvereniging (NPV), spreken over belangrijke thema’s die spelen in de zorg.

Vanuit haar grote ervaring met zorg, als politica en als bestuurder, gaat Esmé Wiegman in gesprek over onder andere medische ethiek (zowel beleid als individueel advies), vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en zorg rondom het levenseinde.  

In november 2015 hebben er binnen het bestuur van de afdeling Rijssen-Holten een aantal wijzigingen plaats gevonden. Dit is onze eerste ledenvergadering samen met de fractie en het bestuur in de nieuwe stijl. Hierbij zijn niet alleen de leden welkom, maar ook geïnteresseerden die geen lid van de ChristenUnie zijn. Elke vergadering nodigen we een spreker uit rondom een actueel thema of met politieke raakvlakken. We proberen hiermee ook niet-leden mee te nemen in de politieke actualiteit en met elkaar in gesprek te raken over wat er leeft onder de inwoners van Rijssen-Holten. Hier kunnen wij als bestuur en fractie weer mee aan de slag. U bent van harte welkom op 21 juni a.s. in het Parkgebouw in Rijssen, de inloop is vanaf 19:45 en de vergadering begint om 20:00.  

« Terug