Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Contactblad januari 2020

Ledenvergadering

Dinsdag 26 november jl. stond de koffie/thee met een lekkere plak cake al klaar in het brandweermuseum bij de Oosterhof.

Na de formele agendapunten kwamen we bij het punt ‘samen aan de slag: Brainstormen over de toekomst.

We mochten meedenken èn dromen over wonen, werken, zorg, onderwijs, duurzaamheid en sport. Wat zien we op deze gebieden nog graag gerealiseerd in Rijssen-Holten voor 2026?
Enthousiast ging iedereen hierover in gesprek. De uitkomsten per groep werden met elkaar gedeeld en naderhand dankbaar door voorzitter Wim Groenewegen in ontvangst genomen.

We kijken terug op een goede vergadering met een mooie opkomst.

 

 

frederike.jpg

Frederike Hulshof

 

Uit de fractiekamer

Een bijzonder jaar, 2019, we hadden te maken met verkiezingen, begrotingen en beslissingen.

We mogen dankbaar terugkijken op deze verkiezingen. In Overijssel mag de CU opnieuw deel uitmaken van de coalitie in de Provinciale Staten en het leverde een extra zetel op voor de ChristenUniefractie in de Eerste Kamer. De Europese Verkiezingen luidden we in met een debatavond met onder andere Peter van Dalen, Europarlementariër namens de CU. Een fijne avond, waar diverse thema’s aan de orde kwamen. Tijdens de diverse commissie- en fractievergaderingen
bespraken we vervelende, maar wel noodzakelijke bezuinigingen. We zijn dankbaar, dat we ondanks deze bezuinigingen een financieel gezonde gemeente zijn, met een sluitende begroting.

In de laatste raadsvergadering van 2019 mochten we nog twee belangrijke zaken onder de aandacht brengen, een onderzoek naar het invoeren van de ‘Ja/Ja-sticker’ in de vorm van een motie en we hebben ons hard gemaakt voor een verbod op het recreatief gebruik van lachgas . We blijven ook aandacht vragen voor het Nationaal Preventieakkoord, graag zouden wij dat ook lokaal navolging zien krijgen.

Voor het komende jaar staan ook weer een aantal werkbezoeken gepland en gaan we voorzichtig nadenken over de komende verkiezingen.

Wilt u / wil jij meedenken of meepraten? Graag! Van harte welkom!

Ik wil graag afsluiten met de volgende wens aan iedereen: een gezond en gezegend 2020!

We mogen als wethouder, bestuur en fractie het jaar ingaan met deze tekst uit Matteüs 28: ‘Ik ben met je alle dagen!’ Ook in 2020 mogen we het van Hem verwachten! Wat een bemoediging!

Hartelijke groet!

Frederike Hulshof

CU Weetjes

• Groen Geloven
In oktober 2019 werd in Zwolle het duurzaamheidsevenement "Groen Geloven” gehouden. Carla Dik Faber, ChristenUnie Tweede Kamerlid is één van de initiatiefnemers. Ruim 500 christenen kwamen in het Dominicanenklooster bij elkaar om inspiratie op te doen over duurzaamheid. Er werd nagedacht over de volgende stap naar een duurzamer leven. Met praktische tips over duurzame kleding, schoon rijden, verduurzaming van je huis, minder afval en zoveel meer.

In een terugblik op dit event: Het lijkt steeds meer tot ons door te dringen dat duurzaam leven een Bijbelse opdracht is en dat onze levensstijl vaak geen recht doet aan onze Maker en Zijn schepping.

• Christen Unie Overijssel wil informatie over luchtkwaliteit
Onlangs publiceerde het Longfonds alarmerende berichten over de slechte luchtkwaliteit. Er zijn in ons land 1,2 miljoen mensen met een longziekte, waarvan er jaarlijks 12.000 vroegtijdig overlijden en 1 op de 5 kinderen krijgt astma. De fractie van de ChristenUnie wil van gedeputeerde Staten van Overijssel weten hoe de luchtkwaliteit in onze provincie is, en als er aanleiding toe is, wat de provincie kan doen om deze te verbeteren.

• "De verloren zoon" en het verhaal van Nederland
Weer een nieuw boek van Gert-Jan Segers. Wat betekent het bekende oude Bijbelse verhaal van de verloren zonen eigenlijk in deze tijd? Hoe kunnen wij een gemeenschappelijk thuis vormen waarin mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen en vasthouden? In “De verloren zoon " zoekt Gert-Jan Segers naar antwoorden en schetst hij een samenleving met aandacht voor elkaar. Interessant boek. Nu in de boekhandel voor € 15,00. En.... tijdelijk als welkomstgeschenk voor nieuwe CU leden!

boek de verloren zoon.jpg

Het Woord aan het woord

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Matteüs 2:11

De Wijzen komen uit het Oosten: uit het Arabische en Perzische Rijk. Nu, in 2020, hadden ze op twitter gelezen dat de Amerikaanse president 52 locaties in hun land als targets heeft bestemd voor verwoesting. Terwijl de Wijzen Jezus aanbidden en Hem zegenen met geschenken, laat Trump zich fotograferen met bekende christenen die zijn strijd tegen Iran zegenen: God is on our side.

Het zijn verwarrende tijden. Thierry Baudet noemt zichzelf een christenvriend. Maar Jezus was niet ouder geworden dan twee jaar als Egypte destijds Baudets grenzen-dicht-politiek had gehanteerd (Matteüs 2:13-14).

2020 wordt het jaar van de halve waarheden. In de christelijke politiek wordt de gave van onderscheiden wat wel en niet van de Geest afkomstig is (1 Korintiërs 12:10) de belangrijkste van alle gaven. Is het nieuws dat ik lees geverifieerd of
fake? Volgt degene die het christelijk geloof aan zijn kant claimt de Heer Jezus in Zijn woorden en daden?

We kunnen niet langer blindelings vertrouwen op grenzen die ooit zijn getrokken tussen goed en fout, tussen links en rechts. We moeten opnieuw leren luisteren naar Gods woorden: luister vandáág naar Zijn stem (Psalm 90:7). De Tien Geboden worden 
gekaapt door witte schapen in wolfskleren. En mensen met een ander geloof, een andere huidskleur en uit een andere cultuur vinden de Heer Jezus, geleid door een ster. Het is opletten geblazen.


Sander Ris

_________________________

Contact

www.rijssen-holten.christenunie.nl
redactie@rijssen-holten.christenunie.nl


Financiële ondersteuning is van harte welkom op:
IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04