Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Contactblad juli 2019

Bestuurstafel

Eerste nieuwsbrief

Op onze ledenvergadering van 28-11-18 bespraken we een analyse van onze partij in Rijssen-Holten. Naast veel sterke punten kwam als minder sterk punt uit de bus: “Doelgerichte communicatie”. Dan gaat het vooral om het informeren van de leden over ontwikkelingen in Rijssen-Holten en de bijdrage van onze fractie en onze wethouder daaraan. Ook is het erg goed onze leden te horen en hun feedback serieus te nemen. Het bestuur heeft dit actiepunt ter harte genomen. Er is een redactie voor een nieuwsbrief gevormd, bestaande uit leden van het bestuur en fractie. Top! Het resultaat is het eerste Contactblad in de maand juli en de afspraak dat elk kwartaal een Contactblad naar de leden gaat. Mét de optie om te reageren en zo deel te nemen aan discussies. De vorm is supermodern. Zelfs leesbaar op mobiele apparaten!! Dank aan de hardwerkende redactie, en veel leesplezier. Reageer a.u.b. en draag bij aan een politiek die gaat voor de Schepping en de naaste in opdracht van God, onze Schepper en Vader in Jezus Christus.   

Uw voorzitter Wim Groenewegen              

Lees verder

CU weetjes

- ChristenUnie steunt ‘petitie Antisemitisme’

De Europese Actie van het CIDI en de Europese lijsttrekkers van ChristenUnie en SGP krijgt de volledige steun van de Nederlandse partijleiders. In de petitie vragen de organisaties de nieuwe Europese Commissie om een aantal concrete maatregelen te nemen tegen het toenemend antisemitisme, zoals veiligheidsmaatregelen en het bestrijden van haatmisdrijven. Oproep: Teken de petitie op www.stopantisemitisme.nl

 - Ruim 1000 voorkeurstemmen voor CU kandidaten Rijssen-Holten bij verkiezing Prov. Staten. 

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale staten op 20 maart jl. heeft de ChristenUnie 4 zetels behaald, waarvan de vierde een restzetel is. Dit aantal is gelijk aan dat van 2015. Het aantal CU-stemmen was met 43248 dit keer wel aanzienlijk hoger, maar door de hogere opkomst is dit niet vertaald in meer zetels. Onze drie plaatselijke kandidaten, Jan Berkhoff, Frederike Hulshof-Boeve en Bert Tijhof kregen gezamenlijk 1022 stemmen. Al met al een prima resultaat, waardoor we als ChristenUnie ook in de provincie Overijssel onze stem kunnen laten horen.

- Waarom doe ik dit in vredesnaam?

Het nieuwe boek van CU-partijleider Gert-Jan Segers heeft al een tweede druk! Het is een bundel gedachten en overwegingen over zijn politieke werk, zijn geloofsleven en het nieuws van de dag. Segers staat bekend om zijn open en authentieke geluid en zijn kwetsbare opstelling. Hij schrijft vanuit zijn hart. Dit boek geeft een kleurrijk beeld van de mens achter de volksvertegenwoordiger en van zijn idealen, gevormd door geloof, hoop en liefde. Een aanrader (en een cadeautip): Paperback € 12.99

 

Lees verder

ChristenUnie in Europa

Europese verkiezingen

Op 10 mei jl. organiseerden de plaatselijke fracties van SGP en ChristenUnie een avond die volledig in het teken stond van de Europese verkiezingen van 23 mei jl.

Het was een interactieve avond. Door middel van vooraf aangeleverde stellingen over bijvoorbeeld Nexit en Europees leger kon men aan de ‘voor’- of ‘tegen’ kant gaan staan. Peter van Dalen en Henk van den Berge waren namens de gezamenlijke partijen aanwezig om vragen te beantwoorden en actief deel te nemen aan het debat.

Na afloop was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Uit de fractiekamer

Allereerst onze verwondering en dank voor de verkiezingsuitslag (2018). Fors gegroeid in stemmen en een extra zetel erbij. Dit maakt onze CU tot de 2e partij van Rijssen-Holten.

Vervolgens zijn wij als fractie voortvarend aan de slag gegaan. Met 3 nieuwe raadsleden en 2 nieuwe schaduwfractieleden hebben wij een druk jaar achter de rug van inwerken en kennis opdoen.

De grootste opgave waarmee wij nu geconfronteerd worden, ligt in de het sociaal domein. Ook in onze gemeente zijn er grote tekorten en forse overschrijdingen. Ombuigingen en bezuinigen zijn zonder meer noodzakelijk.

De inzet van de fractie zal zijn dat de minima en de zwakkere in onze gemeente ontzien worden. Onderlinge solidariteit blijft een uitgangspunt. Wij willen blijven investeren in zorg voor elkaar. Zo willen we ook in Rijssen-Holten een partij zijn van christenen voor alle mensen.

Het woord aan het woord

Recreëren

Vakantie houden is weer tot onszelf komen, weer weten wie we zijn, ons afvragen hoe God ons bedoeld heeft. Het woord recreatie komt uit het Latijn: recreare (herscheppen, opleven). Vakantie houden is recreëren, herscheppen. Vakantie is een maatschappelijk belangrijk gegeven. We worden zo opgejaagd met onze dagelijkse bezigheden, dat we wel vakantie nodig hebben om te herscheppen. Het is goed om vakantie te houden om iets anders te gaan doen. In de ontvangen vrije tijd gaat het niet om de vrijetijdsbesteding maar om een besef van de geschonken vrije tijd. Op welke wijze gaan wij hier mee om en hoe de is de invulling ervan tijdens onze vakantie? Laten we ervoor waken om recreatie alleen maar te zien als een consumptieartikel. Verantwoord omgaan met de vrije tijd dient een karakter te hebben van heroriëntatie, rust, en in die rust een opnieuw richting geven aan ons leven en hoe zich dat verhoudt tot de opdracht die God ons geeft. Laten wij dus vakantie vieren in het licht van herschepping en ons openstellen voor de vraag hoe we de richting van ons leven in balans kunnen brengen met God en de medemens en dát ervaren als een herschepping.

Johan ten Hove

Leden schrijven

Deze rubriek is bedoeld voor uw reactie, als CU-lid / lezer van dit contactblad. Wat is u opgevallen in de (plaatselijke) politiek? Waar loopt u tegenaan? Wat kan beter of anders? Wat vindt u goed gaan? Op welke manier nodigt u uw familie en/of vrienden uit om lid te worden van de CU? Wij nodigen u uit om in de pen te klimmen en ons van input te voorzien voor deze rubriek. Zodat dit contactblad geen eenrichtingsverkeer is, maar van ons allemaal samen. U kunt uw inbreng mailen naar redactie@rijssen-holten.christenunie.nl(maximaal 100 woorden), graag met vermelding van uw naam en voorletter(s). De redactie behoudt zich het recht voor uw inbreng te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.

Contact

www.rijssen-holten.christenunie.nl

redactie@rijssen-holten.christenunie.nl

Financiële ondersteuning is van harte welkom op: IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04