Visie

Wij zijn als inwoners van Rijssen-Holten op elkaar aangewezen. Hoewel de meeste inwoners zich prima redden, zijn er mensen die in een moeilijke of slechte situatie leven. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die zich eenzaam voelen, die te maken hebben met financiële problemen of die zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving. In een gemeente als Rijssen-Holten, waar het merendeel van de inwoners het buitengewoon goed heeft, moeten juist deze mensen gesteund worden. De ChristenUnie Rijssen-Holten wil zich hier graag voor inzetten.

Inwoners hebben zelf de verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De gemeente moet haar inwoners daarbij helpen door zich in te zetten voor leefbare kernen, goede kansen voor jongeren en degelijke zorg voor ouderen. Het gemeentebestuur moet zich inspannen om haar inwoners te betrekken bij het reilen en zeilen van hun stad, dorp of buurt. Duidelijke communicatie van de gemeente en het bieden van de mogelijkheid aan bewoners, om mee te denken over wat er gebeurt in hun omgeving, is een speerpunt voor de ChristenUnie.

De ChristenUnie wil, binnen de beperkte speelruimte van de overheid, een gezonde levensstijl stimuleren. Veel sociale en fysieke problemen gaan samen met het gebruik van, of verslaving aan, drugs of alcohol. ChristenUnie Rijssen-Holten wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen in het aanpakken van deze problemen. We staan voor een streng en oplossingsgericht drugs- en alcoholbeleid, waarin preventie een grote rol speelt. Het stimuleren van sport, spel en verenigingsleven ziet de ChristenUnie als een goede basis voor een gezonde levensstijl.

Voorts zullen we ons inzetten voor een mooi, duurzaam en milieuvriendelijk gebied. In Rijssen-Holten zijn al diverse stappen gezet om te komen tot een duurzame gemeente en de ChristenUnie zal zich inzetten om deze lijn voort te zetten. We zullen er dan ook op toe zien dat ontwikkelingen bijdragen aan een mooier en duurzamer woon- en leefgebied.
Een kwalitatief goed en aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een sterk toeristisch profiel van onze gemeente, dragen bij aan de levendigheid, de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van tal van initiatieven. Het gegeven dat veel inwoners behoren tot een kerkelijke gemeenschap, stempelt mede de identiteit van de gemeente, waar de zondagsrust een extra kwaliteit biedt.

ChristenUnie Rijssen-Holten zal zich inzetten voor alle bewoners van de gemeente. Wij doen dit vanuit een visie die gebaseerd is op de Bijbel. In ons verkiezingsprogramma is te lezen hoe we deze visie voor Rijssen-Holten hebben vertaald.
Vanuit deze visie, waarbij wij ons afhankelijk weten van de zegen van God, vertrouwen wij er op (of hebben wij er alle vertrouwen in) nu en de komende raadsperiode een bijdrage te mogen leveren aan een goed bestuur van Rijssen-Holten.