Radio350

Samenvatting vragen en antwoorden "Rijssen-Holten Kiest!"

Vragen in het item “Rijssen-Holten Kiest!” uit het radioprogramma Lopend Vuurtje van 4 februari op Radio350. De antwoorden de hier als tekst staan zijn een samenvatting van het gesproken woord in het radioprogramma. Tussen haakjes staat het tijdstip waarop de vraag besproken wordt.

 1. Hoeveel wethouders zijn er nodig? (03:35)
  Er komen door decentralisaties de komende tijd veel taken van het rijk en provincie over naar de gemeente. Dat vergt veel bestuurlijke aandacht. Daarom is het verstandiger om de komende periode nog vier wethouders in te zetten.

 2. Zorgt inkoop zorg door gemeente voor Oost-Europeanen aan ons bed? (04:48)
  Het liefst wil je iemand aan je bed die je met een half woord verstaat. Vooral ouderen willen graag in hun eigen taal aangesproken worden, dat geldt zowel voor autochtonen als voor allochtonen. De kwaliteit van zorg is belangrijker dan geld.

 3. Cultuur of sport voor kinderen? (07:35)
  Kinderen moeten mee kunnen doen. Het maakt niet uit of dit in sport is of cultuur. Ieder kind kan in Rijssen-Holten meedoen, er zijn vangnetconstructies. Volwassenen moeten hun eigen hobby betalen. Er is wel een beperkt cultuurbudget waar initiatieven van verenigingen mee ondersteund kunnen worden.

 4. Eigen gemeentelijk energiepark in Rijssen-Holten? (11:20)
  De ChristenUnie is voor duurzame energie in regioverband. Rijssen-Holten is te klein voor een eigen energiepark, maar ze kan wel initiatieven ondersteunen zoals Duurzaam Holten en Duurzaam Rijssen. Ook is de afgelopen tijd de aanschaf van zonnepanelen gestimuleerd. De molens in Dijkerhoek en Rijssen kunnen mogelijk zelf de energie opwekken die zij nodig hebben.

 5. Zwembaden in Rijssen en Holten open houden? (14:00)
  Wij zijn er voor dat mensen in beide kernen kunnen blijven zwemmen. Of we beide buitenbaden open moeten houden is nog de vraag, dat zal op basis van onderzoek afgewogen moeten worden. In Rijssen kan mogelijk het binnenbad geschikt gemaakt worden voor gebruik in de zomer met een ligweide. De plek van het huidige buitenbad kan dan gebruikt worden voor concentratie van andere sporten.

 6. Wat moet er op het Europaplein gebeuren? (16:38)
  Zoals het er nu bij ligt is niet het eindplaatje dat de ChristenUnie voor ogen heeft, maar ze heeft geen uitgewerkt plan. Ideeën zijn van harte welkom, maar op dit moment zijn de financiële middelen beperkt.

 7. Waarom is gemeentehuis niet op zaterdag open? (18:33)
  Om financiële redenen. Wij willen de lasten laag houden. Bij een openstelling op zaterdag zijn specialistische medewerkers nodig. Op afspraak is er al heel veel mogelijk.

 8. Waarom gaat er veel subsidie naar Excelsior’31? (21:06)
  Excelsior’31 is een hele grote vereniging, met heel veel jeugdleden. De meeste subsidie is voor de jeugdleden. Iedere vereniging krijgt per jeugdlid dezelfde subsidie. Wanneer gedoeld wordt op het kunstgrasveld, dan moet opgemerkt worden dat de hockeyvereniging in Holten ook een kunstgrasveld heeft. De ambitie van de raad was in 2010 hoger dan te realiseren ten aanzien van kunstgrasvelden in Rijssen-Holten.

 9. Kunnen we het gemeentehuis beter exploiteren? (30:36)
  Een groot deel van het gemeentehuis is inmiddels al verhuurd. We moeten ook realistisch zijn, er komt veel op de gemeente af door decentralisaties. Wij willen dat de medewerkers daar goed werk voor doen op een goede werkplek. 

 10. Wat kunnen we doen aan hoge huurkosten bibliotheek Rijssen? (31:34)
  Inmiddels is besloten dat de bibliotheek gaat verhuizen naar plan Tusveld, waar een veel lagere huurprijs geldt. Het bibliotheekbestuur heeft die goed opgelost.

 11. Bent u voor het legaliseren van wiet en cannabis? (32:53)
  Nee, de ChristenUnie is tegen drugs, drugshandel en alle uitwassen die er uit voortkomen. Er is oog nodig voor drugsgebruikers in onze gemeente. Door inzet op preventie hopen we gebruik van verslavende middelen te voorkomen. Ook voor alcohol en tabak geldt dat. Wij beseffen dat dit niet populair is, maar wij bepleiten dit met het oog op de gezondheid. 

 12. Waarom bezuinigen op jeugdledensubsidies? (36:35)
  De jeugdledensubsidie is nog gebleven. Deze wordt waar mogelijk verdisconteerd met maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV). De ChristenUnie is voorstander van de jeugdledensubsidie. Wij wachten de proef met MVV af. De jeugd die door financiële problemen van de ouders niet kan sporten kan een beroep doen op het sport- en cultuurfonds. Voor situaties die tussen wal en schip dreigen te vallen is er nog de stichting Waander Compagne.

 13. Is Rijssen-Holten goed voorbereid op het Soweco-vraagstuk? (38:54)
  Rijssen-Holten is een sociale gemeente waar het noaberschap nog leeft. Ondernemers staan klaar voor de inwoners, ook voor degene met een beperking. Er is nog een hobbel te nemen in de gemeenschappelijke regeling, maar de ChristenUnie vertrouwd er op dat die bestuurlijke hobbel wordt opgelost.

 14. Waarom is er in de zomer geen horeca bij het Volkspark? (42:02)
  Het Parkgebouw en het Volkspark hebben al 100 jaar een prominente plek in Rijssen. De uitbater doet haar best om er nog iets mooiers van te maken. In de zomer is het theaterbezoek laag en daarom is het begrijpelijk dat er geen programma-aanbod is. Het is aan de ondernemers om te bezien of bijvoorbeeld op woensdagmiddag bij de vogelshow het rendabel is horeca aan te bieden.

 15. Mogen de winkels op zondag open? (46:20)
  Nee, de zondagsrust is een belangrijk. Rijssen heeft een uniek winkelaanbod waarin nog veel kleine zelfstandigen actief zijn. In Holten is de natuur de toeristische trekpleister. Koopzondagen leveren deze groep ondernemers niet meer omzet op maar wel meer kosten.
   
 16. Wanneer is het centrum van Holten klaar? (48:09)
  Na 30 jaar praten is er de laatste jaren eindelijk veel gebeurd. Er is nu nog overlast, maar het einde is in zicht. Komende zomer, als de bouwactiviteiten klaar zijn, wordt het centrum rustig. In de stationsomgeving wordt binnenkort begonnen om het aantrekkelijk en overzichtelijk te maken.

 17. Bent u voor bevoorrading winkel vanuit Dorpsstraat in Holten? (50:47)
  De gemeente is nu volop in gesprek met betrokkenen, een broedende kip moet je niet storen. De gemeente weet dat Holtenaren de bevoorrading liever elders zien gebeuren.

 18. Moeten we alles zelf doen door de kanteling in de zorg? (53:58)
  Wij moeten elkaar helpen bij het oplossen van problemen. Dat kan door het netwerk van familie en vrienden om een persoon heen, of hulp uit de omgeving. Soms is het nodig dat de gemeente er bij helpt. Gelukkig is er in Rijssen-Holten nog veel gemeenschapszin, maar we moeten elkaar ook de kans geven om te helpen.

 19. Bent u voor betaald parkeren op de Sallandse Heuvelrug? (55:48)
  De ChristenUnie is altijd voor gratis parkeren in de hele gemeente Rijssen-Holten. Straks komt er een Park+Nature bij het station in Holten, dan kun je vandaar de Holterberg op. 

 20. Waarom subsidie voor een zomp die in Enter gebouwd wordt? (56:55)
  De Regge en de zomp verbinden Enter, Rijssen en Hellendoorn. Door samenwerking kunnen we de zomp behouden. Op De Waarf in Enter worden de zompen gebouwd. Daar werken ook verschillende Rijssenaren aan mee.