Tubantia

Onderbouwing Kieswijzer TC Tubantia

De redactie van TC Tubantia heeft 20 stellingen geformuleerd en aan alle partijen voorgelegd. De eerste 5 zijn algemene stellingen en de overige 15 stellingen hebben betrekking op de gemeente Rijssen-Holten. Met een cijfer moest aangegeven worden in hoeverre de ChristenUnie Rijssen-Holten het eens is met een stelling. Hier kunt u de stellingen en onze waardering lezen. Ook is een onderbouwing vermeld bij de lokale stellingen (stelling 6 en verder). Klik op de stelling om snel naar de onderbouwing te gaan.

Totaal niet eens met een stelling is een 0, volledig eens met een stelling is een 10. Vijf is dus het midden en dit betekent neutraal.

Stelling   Waardering
 1. Wie een uitkering krijgt moet daar ook voor werken  8
 2. Burgers kunnen heel goed voor het onderhoud van hun eigen wijk zorgen  5
 3. Alle gemeenten in Twente moeten Twente Airport financieel ondersteunen  3
 4. Gemeenten moeten starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de rug bieden  7
 5. Samenwerking gemeenten moeten leiden tot een grote Twentestad  0
 6. Af en toe een koopzondag in Rijssen moet kunnen  0
 7. Toch een tunnel bij het station voor een goede verbinding Holterberg  7
 8. In het buitengebied is ruimte genoeg voor een windmolenpark  3
 9. Zowel in Rijssen als Holten moet een zwembad open blijven  10
 10. Noordelijke rondweg Holten is niet meer wenselijk  7
 11. Er moet hal komen die geschikt is voor topvolleybal  7
 12. Fusie welzijn en cultuursector is efficiënter én goedkoper  5
 13. De prijzen van industriekavels moeten omlaag  6
 14. Informatiepunt politie is goed alternatief voor bureau  8
 15. Drie wethouders, in plaats van vier, is voldoende  5
 16. De gemeente moet zelf opdracht geven voor bouw van goedkope huurwoningen  3
 17. Sluitingstijden horeca moeten helemaal vrij  0
 18. Met al die vijvers in woonwijken moet de gemeente geld uittrekken voor schoolzwemmen  2
 19. Aantal raadsleden kan minder: 15 in plaats van 25  3
 20. Alleen Excelsior’31 heeft een kunstgrasveld. Ook andere verenigingen hebben daar recht op  8

Onderbouwing waardering lokale stellingen

Stelling 6. Af en toe een koopzondag in Rijssen moet kunnen
Cijfer: 0
Koopzondagen zijn niet alleen een verstoring van de zondagsrust, maar verlagen ook de netto opbrengsten van kleine middenstanders. De koopzaterdagavond voldoet.

Stelling 7. Toch een tunnel bij het station voor een goede verbinding Holterberg
Cijfer: 7
Eerst de ontwikkelingen op basis van de nu gerealiseerde oplossingen afwachten. Als die niet voldoen zijn we voor de combivariant, met tunnel naast station. Als deze in de toekomst ook onhaalbaar is zou ingezet kunnen worden op een fiets- en voetgangerstunnel bij station.

Stelling 8. In het buitengebied is ruimte genoeg voor een windmolenpark
Cijfer: 3
De ChristenUnie is groot voorstander van duurzame energie. Een windmolenpark in het buitengebied van Rijssen-Holten is niet haalbaar gebleken. Wij zijn voor een regionale aanpak.

Stelling 9. Zowel in Rijssen als Holten moet een zwembad open blijven
Cijfer: 10
In Rijssen kan mogelijk bezuinigd worden door het zwembad anders vorm te geven, door minder baden maar wel een ligweide. In Holten ook kijken naar goedkopere exploitatie.

Stelling 10. Noordelijke rondweg Holten is niet meer wenselijk
Cijfer: 7
De Combivariant (auto-, fiets- en voetgangerstunnel bij station) is op termijn betere oplossing dan Noordelijke rondweg. De Holter Enk blijft onaangetast.

Stelling 11. Er moet hal komen die geschikt is voor topvolleybal
Cijfer: 7
De ChristenUnie wil graag een sportkulturhus op de Koerbelt. Daarin is dan ook voldoende ruimte om topvolleybal in Rijssen te kunnen blijven spelen. Maar het is ook een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook voor de schaats- en skeelervereniging en zaalvoetbal zoekt de ChristenUnie de oplossing op de Koerbelt of sportterrein in Het Opbroek.

Stelling 12. Fusie welzijn en cultuursector is efficiënter én goedkoper
Cijfer: 5
De organisaties in de welzijn en cultuursector zullen samen er achter moeten staan en er voordelen in moeten zien.

Stelling 13. De prijzen van industriekavels moeten omlaag
Cijfer: 6
Rijssen-Holten is een ondernemende gemeente die nauw samenwerkt met haar ondernemers. Voor ondernemers die zich hier willen vestigen of uitbreiden moet het aantrekkelijk blijven.

Stelling 14. Informatiepunt politie is goed alternatief voor bureau
Cijfer: 8
Een goede bereikbaarheid van de politie is belangrijk, ten eerste door inzet van voldoende wijkagenten. Op een bureau worden de administratieve en bestuurlijke zaken geregeld. Een informatiepunt kan de bereikbaarheid wel bevorderen.

Stelling 15. Drie wethouders, in plaats van vier, is voldoende
Cijfer: 5
Er komen door decentralisaties de komende tijd veel taken van het rijk en provincie over naar de gemeente. Dat vergt veel bestuurlijke aandacht. Dat zou een reden kunnen zijn om de komende periode nog vier wethouders in te zetten.

Stelling 16. De gemeente moet zelf opdracht geven voor bouw van goedkope huurwoningen
Cijfer: 3
Wanneer de gemeente zelf opdracht geeft voor bouwen huurwoningen draagt ze ook zelf de lasten. De schuld per hoofd van de bevolking zal dan oplopen. Het bouwen van woningen is geen kerntaak van de gemeente.

Stelling 17. Sluitingstijden horeca moeten helemaal vrij
Cijfer: 0
De ChristenUnie bepleit in (Eur)regionaal verband afspraken over sluitingstijden, omdat ze in het verleden buitensporig en onverantwoord zijn opgerekt. De ChristenUnie is voor het terugdringen van de sluitingstijden.

Stelling 18. Met al die vijvers in woonwijken moet de gemeente geld uittrekken voor schoolzwemmen
Cijfer: 3
Het leren zwemmen is een verantwoordelijkheid van ouders. Wanneer ouders over onvoldoende financiële middelen beschikken kan op individueel niveau gezocht worden naar oplossingen. Hiervoor zijn voorzieningen voorhanden. De scholen voeren al veel taken uit, die moeten we niet belasten met schoolzwemmen.

Stelling 19. Aantal raadsleden kan minder: 15 in plaats van 25
Cijfer: 3
Wettelijk is het aantal van 25 raadsleden bepaald. Wanneer dit aantal flink omlaag wordt gebracht zal een raadslid nog meer tijd nodig hebben voor bestuderen stukken, waardoor dit raadslid minder tijd heeft om in contact met bevolking te komen. Een paar minder kan.

Stelling 20. Alleen Excelsior’31 heeft een kunstgrasveld. Ook andere verenigingen hebben daar recht op
Cijfer: 8
Niet alleen Excelsior’31 heeft een kunstgrasveld, ook de Hockeyclub Holten. Voor de middellange termijn hoopt de ChristenUnie dat meer verenigingen over een kunstgrasveld kunnen beschikken. Maar op korte termijn zijn de financiële middelen daarvoor niet aanwezig.