Idealen voor nu

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. 

Een samenleving met toekomst 

In onze samenleving zijn normen en waarden niet meer vanzelfsprekend. Dat plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.  

 Niet bij brood alleen 

Ons programma laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.  

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie: 

  • Zorgt dat iedereen meetelt 
  • Investeert in de toekomst van kinderen 
  • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

 Geef geloof een stem 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. Wij geloven dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Rijssen-Holten. De overheid is er volgens de ChristenUnie om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. 

 Van christenen voor  alle mensen 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Rijssen-Holten. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!