Geschiedenis

De ChristenUnie Rijssen-Holten is formeel opgericht 29 september 2000, en dit is statutair vastgelegd op 23 december 2003. De ChristenUnie Rijssen-Holten komt voort uit de Reformatorisch Politiek Federatie Rijssen (RPF).

De RPF Rijssen werd in 1978 opgericht. De voorman was Jan Lingeman. Hij was later Proviciaal Statenlid in Overijssel voor de RPF. Tot 1986 was hij voorzitter. Daarna is Herman Leusink voorzitter geweest tot 1990. Vanaf 1990 tot 1 september 2006 is Wim Flim voorzitter van de RPF Rijssen, en later ChristenUnie Rijssen-Holten geweest. Sinds 9 november 2006 is Johan ten Hove voorzitter.

1978 - 1982

 • In 1978 deed de RPF voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, en behaalde toen 1 zetel op basis van 9% van de stemmen. Jan Baan werd toen raadslid voor de RPF.

  Van de 19 zetels gingen er verder 5 naar het nieuwe CDA, 9 naar SGP, 3 naar PvdA en 1 naar DSR.

1982 - 1994

 • In 1982 behaalde de RPF 2 zetels. De winst van RPF betekende een verlies van 1 zetel voor de SGP. Verder bleef de raad in zetelverdeling ongewijzigd. Naast Jan Baan kwam toen Willy Otten in de raad.

  In 1986 werden weer 2 zetels behaald. De SGP verloor toen weer 1 zetel. De PvdA won 2 zetels, en kwam op 5. DSR verdween uit de raad. Ook toen was Jan Baan fractievoorzitter RPF, met aan zijn zijde Willy Otten.

  In 1990 bleef de RPF ook op 2 zetels staan, ondanks een lijstverbinding met de SGP. De SGP bleef op 7 staan. Het CDA won een zetel en kwam op 6, de PvdA verloor een zetel en kwam op 4. Willy Otten werd toen fractievoorzitter RPF. Jan Baan stond hem toen terzijde. 

1994 - 2000

 • In 1994 behaalde de RPF onverwacht vier zetels. Willy Otten voerde de lijst aan. Jan Baan, Jan Tijhof en Janneke Flim-Gerritsen kwamen ook in de raad.

  In 1998 behaalde de RPF weer vier zetels. De ervaren Willy Otten voerde de fractie aan. Janneke Flim-Gerritsen, Jan Tijhof en Ben Wolterink werden toen ook raadslid voor de RPF. In het toen nog monistische stelsel werd Janneke Flim-Gerritsen tevens wethouder vanaf 7 mei 1998. Zij was daarmee de eerste wethouder die de RPF leverde in Rijssen, en de eerste vrouwelijke wethouder van Rijssen. Ook was zij voor de RPF de eerste vrouwelijke wethouder landelijk gezien.

2000 - 2006

 • In 2000 waren er weer gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. de gemeentelijke herindeling. Rijssen en Holten werden samengevoegd tot één gemeente per 1 januari 2001. Voor het eerst werd toen deelgenomen onder de naam ChristenUnie, en werden er ondanks het grotere aantal gemeenteraadsleden weer vier zetels gehaald (door een restzetel). Willy Otten trok weer de kar, samen met Janneke Flim-Gerritsen, Jan Tijhof en Ben Wolterink. Janneke Flim-Gerritsen werd weer wethouder. (Daarmee was zij de eerste ChristenUnie wethouder in Nederland.) Door de invoering van het dualisme maakte zij vanaf 1 januari 2002 geen deel meer uit van de raad. Voor haar in de plaats kwam Bert Tijhof in de raad. 

  Door privé omstandigheden zag Willy Otten zich genoodzaakt om in maart 2004 de raad te verlaten. Hij werd bij die gelegenheid koninklijk onderscheiden, en benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  Ben Wolterink werd toen fractievoorzitter, en Gerrit Hulsman vulde de open plek op.

  In 2000 werd de raad i.v.m. de samenvoeging van Rijssen en Holten uitgebreid naar 25 zetels. De verdeling bij de verkiezingen was: SGP 6, CDA 5, PvdA 4, ChristenUnie 4, Gemeentebelang 3 en VVD 3.

2006 - 2010

 • In 2006 boekte de ChristenUnie weer winst, en kreeg op eigen kracht weer vier zetels. Willy Otten kwam weer in de raad, en werd fractievoorzitter. Naast hem kwamen Bert Tijhof, Willemien Riezebos-Tessemaker en Jan Tijhof in de raad. Doordat dat de coalitie-onderhandelingen anders verliepen dan menigeen had verwacht neemt de ChristenUnie geen deel meer aan het college. Janneke Flim-Gerritsen was in 2005 ziek geworden, waardoor ze haar werkzaamheden niet meer kon uitvoeren. Met het aantreden van het nieuwe college op 8 mei 2006 werd zij officieel ontslagen als wethouder. Burgemeester B. Koelewijn roemde haar om haar enorme persoonlijke betrokkenheid, bij zowel dossiers als mensen. 

  Op 4 maart 2007 overleed na een korte ziekte Jan Tijhof op 60 jarige leeftijd. (Zie in memoriam) Op 26 maart 2007 werd Freek Nieuwenhuis beëdigd als zijn opvolger.

  In juni 2008 is besloten op uitdrukkelijk verzoek van de coalitiepartijen alsnog toe te treden tot het college van B&W. Op 1 september 2008 is Ben Wolterink geïnstalleerd als wethouder.

  In 2006 werd de raad in de volgende samenstelling gekozen: SGP 6, CDA 5, PvdA 5, ChristenUnie 4, Gemeentebelang 3 en VVD 2 zetels.

2010 - 2014

 • In 2010 werd de ChristenUnie de derde partij op basis van het aantal stemmen in Rijssen-Holten. Procentueel werd er winst behaald, maar het aantal zetels bleef op vier. Bert Tijhof (fractievoorzitter), Willemien Riezebos-Tessemaker, Jan Berkhoff en Ben Wolterink werden op 11 maart 2010 geïnstalleerd.

  Op 9 maart 2010 namen Freek Nieuwenhuis en Willy Otten afscheid van de raad. Freek werd door waarnemend burgemeester getypeerd als een stabiel raadslid. Willy Otten werd gekenmerkt als daadkrachtig, kort en bondig. Hij kreeg de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten, omdat hij zich 26 jaar als raadlid heeft ingezet voor Rijssen en Rijssen-Holten.

  Op 29 april 2010 werd het nieuwe college van SGP, CDA, ChristenUnie en PvdA gevormd. Ben Wolterink werd als wethouder beëdigd. Zijn plaats in de raad werd ingenomen door Joost van Veldhuizen. Hij werd dezelfde avond beëdigd.

  De raad had in de periode 2010 - 2014 de volgende zetelverdeling: SGP 7, CDA 5, ChristenUnie 4, PvdA 3, Gemeentebelang 3 en VVD 3.

  In deze periode namen Gerrit Roosink en Niek Otten als schaduwfractieleden deel aan commissievergaderingen.

2014 - 2018

2018 - 2022

 • In 2018 werd de ChristenUnie met 5 zetels de tweede partij in Rijssen- Holten. 

  De zetelverdeling  werd SGP 7, ChristenUnie 5, CDA 4, Gemeentebelang 4, VVD Lokaal 3, PvdA 1 en D66 elk 1 zetel. 

  Joost van Veldhuizen vertrok na 8 jaar raadslidmaatschap van de ChristenUnie. Willemien Riezebos – Tessemaker nam na 12 jaar afscheid van de gemeenteraad. 

  De zittende raadsleden Jan Berkhoff en Niek Otten maken weer deel uit van de gemeenteraad, aangevuld met de nieuwe raadsleden Tonnie Rozenkamp, Frederike Hulshoff – Boeve en Christiaan Laurens.  

  Als commissieleden zijn Bert BlaazerJorg Vernhout en Alinde Kogelman beëdigd.  Voor de eerste keer in de geschiedenis van de ChristenUnie zijn nu 2 vrouwen actief in raad en commissies. 

  Het college is opnieuw gevormd door SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang. 

  Bert Tijhof blijft wethouder in het nieuwe college. Het coalitieprogramma kreeg als titel mee:  Duurzaam verder.