Speerpunten

Betrouwbare overheid

De overheid in Rijssen-Holten werkt efficiënt, doet wat ze belooft en zorgt voor een veilige woon- en werkomgeving. De ChristenUnie staat voor lage lasten, geen drugs en, veilige bedrijventerreinen en centra. Wij bepleiten meer wijkagenten, cameratoezicht, lik op stuk beleid bij vandalisme, en, in (eu)regionaal verband terugdringen van sluitingstijden uitgaansgelegenheden. Voldoende goede mogelijkheden voor fietsparkeren bij stations en bushaltes dragen ook bij aan veiligheid.

Kijk voor meer uitleg en concrete voorstellen in ons verkiezingsprogramma.

Gezonde samenleving

Rijssen-Holten wordt een voorbeeld van een participatiemaatschappij: burgers, bedrijfsleven, verenigingen, scholen en kerken werken samen om de samenleving gezond en vitaal te houden. De overheid waardeert vrijwilligers, mantelzorgers, schuldenpreventie en voorkoming vereenzaming ouderen. De inwoners kunnen kiezen voor identiteitsgebonden zorg. Rijssen-Holten blijft een koopzondagloze gemeente. De ChristenUnie is voor een sportkulturhus op De Koerbelt en betaalbaar zwemmen.

Kijk voor meer uitleg en concrete voorstellen in ons verkiezingsprogramma.

Duurzaam wonen, werken en leven

Werken aan duurzame werkgelegenheid, meer bedrijvigheid en onderwijs. Voldoende betaalbare woningen op de juiste plek. Wij gaan voor toekomst praktijkgericht onderwijs en vervanging Haarschool in Holten. Mensen met een beperking willen wij volop mee laten doen, het liefst door een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Ondernemers krijgen de ruimte te om innovatief en duurzaam te ondernemen. De ChristenUnie stimuleert een schone leefomgeving.

Kijk voor meer uitleg en concrete voorstellen in ons verkiezingsprogramma.