Actueel

Landelijke actiedag

waardigouderworden4.jpg

Vandaag vond de eerste landelijke actiedag voor #TK21 plaats. Het manifest "Waardig Ouder Worden 2.0" werd ondertekend door vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Namens de ChristenUnie mocht Gert-Jan Segers zijn handtekening zetten.

Op lokaal niveau hebben we ook aandacht gevraagd voor dit manifest. Bert Tijhof, kandidaat, mocht de intentieverklaring overhandigen. In een gesprek mochten we kort aandacht vragen voor het manifest en ook onze waardering uitspreken voor alle zorgmedewerkers in deze uitzonderlijke periode. Zodra de situatie dit toelaat, zullen we als lokale fractie hier breder over spreken.

Voor de bewoners mochten we een gepaste attentie achterlaten, passend bij deze Adventstijd.

#cuinactie #waardigouderworden #tk21

(Bij deze actie is vooraf contact geweest met de betrokken zorginstanties, zodat we deze actie veilig konden laten plaatsvinden)

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

praatmee.jpg

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de online algemene ledenvergadering op donderdag 19 november 2020 om 19.30 uur. Helaas is het deze keer niet mogelijk fysiek te vergaderen. We zien er naar uit om u online te ontmoeten. De agenda wordt in de week voor de vergadering per email verzonden.

Als u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst, kunt u zich aanmelden via secretaris@rijssen-holten.christenunie.nl

Rijssense wethouder Bert Tijhof hoogste Overijsselaar op kieslijst ChristenUnie

download.webp

(Tubantia, 10 oktober 2020)

RIJSSEN - Wethouder Bert Tijhof (47) van Rijssen-Holten is met plek 13 de hoogste Overijsselaar op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar.

Het is al de derde keer dat deze Rijssenaar op de landelijke lijst van zijn partij staat en ook de derde keer op plek 13. „Maar ik ben niet bijgelovig hoor”, lacht Tijhof, die naar eigen zeggen niet staat te trappelen om Rijssen-Holten straks  te verruilen voor De Haag. „Ik ben hier nu zes jaar wethouder en heb het goed hier. De ChristenUnie heeft op dit moment vijf Kamerzetels en dat betekent normaal gesproken dat ik op een onverkiesbare plek sta.”, zegt Tijhof.

Gezicht in de regio

Hij vervolgt: „Dat ik weer op de landelijke lijst sta heeft alles te maken met het feit dat de selectiecommissie van de ChristenUnie zoekt naar bekende gezichten in de regio. Mocht ik met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer worden gekozen, dan vertrek ik naar Den Haag. Maar een campagne vanuit de regio zoals bij het CDA om Pieter Omtzigt alsnog in de Tweede Kamer te krijgen zie ik bij de ChristenUnie niet gebeuren. Onze partij kent zo’n traditie niet.”

Behalve Tijhof staan nog vier ‘Overijsselse toppers’ op de landelijke kieslijst. Dat zijn  Gerdien Rots (16, raadslid Zwolle),  Alwin te Rietstap (17, wethouder Hardenberg), Hadassa Meijer (31, raadslid Enschede) en Henk Stoorvogel (50, 4e Musketier). 

#hartvooronzehelden #coronavirus #samensterk #duidelijkrijssenholten

 • Een hart onder de riem voor al onze helden
  Een hart onder de riem voor al onze helden

In gesprek met Gert-Jan Segers?

uitnodiging in gesprek met GJ Segers.jpg

Begrotingsvergadering 14 november 2019

 • Begroting 2020 is vandaag unaniem door de raad aangenomen.

  In de Algemene Beschouwingen complimenteerde Jan Berkhoff het college en de ambtelijke organisatie met deze begroting!

  ‘Een begroting met een gezonde financiële basis!’

  Toch gaf hij, namens de fractie, het college een opdracht mee: ‘Pecunium habet vos ut ad metam’, dat wil zeggen: ‘De middelen hebt u, nu het doel!’

  #samenverder

Uitnodiging ledenbijeenkomst

 • Kom ook, denk en droom mee over Rijssen-Holten 2026.

  De ChristenUnie betrekt haar leden bij de ontwikkelingen voor de toekomst.

  B&W en de gemeenteraad werken op diverse beleidsterreinen in onze gemeente mee. Het gaat over wonen, werken, zorg, onderwijs, duurzaamheid en sport. Wat gaat er op die gebieden goed in onze gemeente en welke dromen willen we graag realiseren in de komende jaren. Hoe moet onze gemeente er in 2026 uitzien en welke bijdrage verwachten jullie als leden en ook als niet-leden van de ChristenUnie in Rijssen-Holten.

  Leden en ook belangstellenden van harte uitgenodigd op dinsdag 26 november in het Brandweermuseum bij de Oosterhof. We starten om 19.30 uur en de koffie staat klaar. Als politiek van uit de hoop je lief is, kom dan en denk mee!

  Wim Groenewegen, 

  Voorzitter bestuur ChristenUnie Rijssen

  Agenda Ledenbijeenkomst 26-11-2019

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2019

De ChristenUnie kijkt dankbaar terug op de verkiezingen van 20 maart. In deze blogpost verzamelen we de uitslagen en prognoses. Dit blog wordt de komende dagen uitgebreid en bijgewerkt. 

Aantal stemmen
De ChristenUnie is landelijk gegroeid van 243.209 stemmen in 2015 naar352.844 stemmen in 2019. Dat zijn ruim 100.000 stemmen extra! Omdat de opkomst dit jaar óók hoger lag, 56,10% (2019) t.o.v. 47,80% (2015), resulteert deze stemmenwinst niet automatisch in veel extra zetels in de Provinciale Staten. 

Grootste partij
De ChristenUnie was bij deze verkiezingen de grootste lokale partij in Het Hogeland, Westerkwartier, Stadskanaal, Kampen, Hattem, Oldebroek, Elburg, Ermelo, Putten, Bunschoten en Veenendaal.

Uitslag per provincie

2019 2015
Stemmen % Zetels 2019 Stemmen  % Zetels 2015
 Groningen 24.152 9,45 4 21.124 8,75 4
 Fryslân 19.653 6,63 3 19.669 7,43 3
 Drenthe 15.543 6,80 3 12.472 6,43 3
 Overijssel 43.148 8,26 4 35.953 8,37 4
 Flevoland 11.199 7,03 3 9.500 7,27 3
 Gelderland 62.950 6,78 4 47.444 6,12 4
 Utrecht 42.096 7,28  4  30.541 6,16 3
 Nrd-Holland 35.451 3,13 1 25.934 2,7 1
 Zd-Holland 76.118 5,57 3 57.899 4,8 3
 Zeeland 8.941 5,22 2 8.607 5,73 2
 Nrd-Brabant 19.466 1,92 1 16.769 2,03 1
 Limburg 4.862 1,07

De ChristenUnie heeft in vrijwel elke provincie extra stemmen gekregen. Uitschieters zien we bijvoorbeeld in Zuid-Holland waar bijna 20.000 extra stemmen zijn gehaald, of Gelderland met + 15.000 stemmen. In Noord-Brabant is er een gecombineerde lijst met de SGP. 

Wim Groenewegen benoemd tot bestuursvoorzitter ChristenUnie Rijssen-Holten

De Christen Unie, afdeling Rijssen-Holten, heeft op haar ledenvergadering van woensdagavond 28 november 2018 een nieuwe bestuursvoorzitter gekregen. Wim Groenewegen heeft de voorzittershamer overgenomen van Christiaan Laurens, die plaats heeft genomen in de gemeenteraad. Wim is een enthousiaste persoon, die in zijn dagelijks leven actief is als unitleider in het voortgezet onderwijs. Hij is een verbinder, wil graag de lijnen tussen inwoners en de plaatselijke politiek zo kort mogelijk houden.  

Samen met de aanwezige leden is deze avond nagedacht over hoe de partij iedereen die de ChristenUnie een warm hart toedraagt kan betrekken bij de plaatselijke politiek. Het was een inspirerende avond, waar veel ideeën naar voren zijn gebracht. Hiermee wordt direct aan de slag gegaan.  

Voelt u zich ook betrokken bij de ChristenUnie Rijssen-Holten of hebt u een idee waar de politiek mee aan de slag kan, dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met bestuur en/of raadsleden

(zie voor mailadressen:  https://rijssen-holten.christenunie.nl/mensen)  

Begroting in beeld 2019

Vandaag werd de begroting van 2019 vastgesteld.

In de algemene beschouwingen gaf fractievoorzitter Jan Berkhoff aan, dat we als fractie blij zijn met deze begroting die recht doet aan het coalitieakkoord. We zijn dankbaar voor dit goede financiële perpectief en het feit dat we nieuw beleid mogen ontwikkelen. We ervaren dit als een Zegen van God.

Wel spreken we onze zorgen uit over het grote tekort binnen het Sociaal Domein. Verder is er namens de fractie oa aandacht gevraagd voor huisvesting onderwijs, de heropbouw van de hobbyboerderij, duurzaamheidsvisie en een herziening van de woonvisie.

De aangekondigde motie over de plaatsnaamborden in het Nedersaksisch wordt opnieuw besproken tijdens de Kadernota in maart.

Meer informatie over wat de begroting inhoudt, is te lezen op de website van de gemeente. http://bit.ly/2Pk3Vdx

Coalitieakkoord 'Duurzaam Verder' van SGP, CU, CDA en Gemeentebelang

Op 17 mei hebben SGP, CU, CDA en Gemeentebelang een akkoord bereikt over het te voeren beleid voor de komende vier jaar. Voorafgaand aan het schrijven van dit akkoord is input gevraagd van maatschappelijke (koepel)organisaties in Rijssen-Holten. De waardevolle input is meegewogen in de afwegingen die gemaakt zijn om te komen tot dit akkoord.

De kandidaat-wethouders van de vier partijen zijn de huidige (demissionaire) wethouders. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hen op 31 mei 2018 te benoemen als wethouder. Het coalitieakkoord staat dan ook op de agenda. Geïnteresseerden zijn welkom om 19.30 op het stadhuis de vergadering bij te wonen. Live volgen kan via raad.rijssen-holten.nl.

Coalitieprogramma 2018-2022

Beëdiging raads- en commissieleden

Onlangs zijn de raads- en commissieleden benoemd voor de komende raadsperiode. Met veel enthousiasme gaan ze vanaf vandaag aan het werk.

Onlangs zijn de raads- en commissieleden benoemd voor de komende raadsperiode (2018 - 2022). Met veel enthousiasme gaan ze vanaf vandaag (9 april) aan het werk. Frederike Hulshof, Tonnie Rozenkamp en Jorg Vernhout hebben plaats genomen in de commissie MDV. Niek Otten, Christiaan Laurens en Bert Blaazer zijn leden van de commissie grondgebied. Jan Berkhoff is lid van de commissie ABZM.

Laatste gemeenteraadsvergadering 2014-2018

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de periode 2014-2018 werd Willemien Riezebos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als dank voor haar jarenlange inzet.

Ook werd afscheid genomen van Joost van Veldhuizen. Joost nam na een raadsperiode van 8 jaar afscheid.

Beiden werden toegesproken door burgemeester Hofland en door fractievoorzitter Jan Berkhoff.
Zowel Joost als Willemien waren, ieder op zijn of haar eigen manier,#waardevolle raadsleden.

Bij het afscheid werd door alle 3 gerefereerd aan het verlies van heel waardevolle mensen voor onze fractie. Jan Tijhof, Gerrit Roosink en Gerrit Pas worden ontzettend gemist!

Namens het bestuur en de fractie wensen we Willemien en Joost Gods Zegen toe in hun leven.

 • Namens de fractie, het bestuur en alle leden van ChristenUnie Rijssen-Holten bedanken we u/jou voor uw/jouw stem!
  Met jullie steun, hebben we dit fantastische resultaat behaald! Jullie gaven geloof een stem, we gaan er alles aan doen om die stem met Gods hulp in de gemeente Rijssen-Holten te laten horen!

Taart voor vrijwilligers Rolstoelbus Rijssen

 • Tonnie Rozenkamp en Alinde Kogelman, beiden kandidaat raadsleden, hebben namens de ChristenUnie Rijssen-Holten een bezoek gebracht aan de coördinatoren van Rolstoelbus Rijssen. Zij hebben een blijk van waardering dik verdiend voor hun vrijwilligerswerk. Dat is een heerlijke taart waard!

Taart voor vrijwilligers Kleding- en Voedselbank

 • Vanochtend zijn Bert Tijhof, Jan Berkhoff en kandidaat raadslid Jorg Vernhout op bezoek geweest bij de vrijwilligers van de Kleding- en Voedselbank. De Kleding- en Voedselbank Rijssen-Holten is er voor mensen in de omgeving van Rijssen-Holten, die om uiteenlopende redenen zodanig in problemen zijn geraakt dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voldoende eerste levensbehoeften te kopen. De Kleding- en Voedselbank draait geheel op vrijwilligers, die een blijk van waardering meer dan verdient hebben!

Taart voor zorgboerderij De Borkeld

 • Lijsttrekker Bert Tijhof en fractievoorzitter Jan Berkhoff hebben het enthousiaste vrijwilligersteam van het Activiteitencentrum 'De Hooiberg' bij zorgboerderij De Borkeld in het zonnetje gezet. Zij hebben dit verdient vanwege hun inzet om volwassenen en kinderen een fijne dagbesteding te bieden. Bij het activiteitencentrum kan men in een rustige omgeving creatief bezig zijn, maar ook kan er onder begeleiding een wandeling worden gemaakt of een spel worden gespeeld. De zorgboerderij draait vrijwel geheel op vrijwilligers. 

02-02-2018: De campagne is van start! We gaan ervoor!