Actueel

Stichting BijbelBierBbq introduceert “sociaal ticket”

Het jaarlijkse evenement BijbelBierBbq kent een interessante mix van bezoekers. De toegangsprijs van BijbelBierBbqis scherp, maar niet voor iedereen betaalbaar. Dit jaar heeft de organisatie het initiatief genomen om zogenaamde ‘sociale tickets’ te verkopen. Een ticket die je koopt voor een ander die graag bij het evenement wil zijn maar dit financieel niet kan opbrengen. Er zijn mannen die dit een goed idee vinden en bij het bestellen van hun ticket een hele of halve sociale ticket mee bestelden. Er zijn nog steeds kaarten voor het evenement beschikbaar maar de sociale tickets raken snel uitverkocht.

Christen Unie

Met het idee van de ‘sociale ticket’ is de organisatie onder meer naar de Christen Unie gestapt. De Christen Unie bleek dit initiatief graag te ondersteunen. Zo vinden samenleving en politiek elkaar. Het evenement past bij de manier waarop de Christen Unie in de samenleving wil staan. Betrokken, innovatief en actief bezig zijn met de dingen waar het echt om gaat in het leven. ‘Een mooie manier om ons geloof een stem te geven’, aldus wethouder Bert Tijhof. De Christen Unie stelt per zetel in de gemeenteraad een sociaal ticket beschikbaar. Deze afspraak werd voor de gemeenteraadsverkiezingen al gemaakt en zowel de BBB-organisatie als de Christen Unie zijn zodoende blij met de uitslag. Woorden omzetten in daden houdt in: vijf zetels in de raad, betekent ook vijf sociale tickets en dus vrijblijvend entree voor vijf mannen. Dit werd afgelopen week beklonken. Erik ter Steege en Chris Veurink (bestuursleden BBB) ontvingen uit de hand van wethouder Bert Tijhof de 5 sociale tickets.

Evenement

Op zaterdag 16 juni a.s. wordt voor de derde keer het evenement ‘Bijbel, Bier en BBQ’ (BBB) georganiseerd. De titel dekt de lading volledig. omdat de deelnemers tijdens de barbecue en het drinken van een speciaal biertje op laagdrempelige, prikkelende manier uitgedaagd worden rondom het geloof. Die uitdaging komt in de vorm van een hagepreek van ds. Sander Ris. De muziek wordt verzorgd middels een akoestisch optreden van U2 Faces. Naast BBB-‘huisbrouwer’ PochPoater (we zijn tenslotte in Elsen) zijn er dit jaar ook een aantal mooie bieren van de Haarlemse brouwer Jopen. Een prima recept voor een feestelijke dag voor mannen!BBB-2018 zal plaatsvinden aan de Scholendijk 16 te Elsen en duurt van 16.00 uur tot 22.00 uur.

Oproep

De organisatie heeft nog niet voor iedere sociale ticket een invulling. Via deze weg vraagt de BBB-organisatie kerken, kerkenraden, sociale organisaties maar ook noabers op, om gegadigden aan te dragen.  Ken je iemand die graag zou willen komen, maar dit om financiële redenen niet kan? Er zijn sociale tickets beschikbaar. Namen kunnen ingediend worden via bijbelbierbbq@gmail.com. Voor meer informatie zie www.bijbelbierbbq.com

 

Coalitieakkoord 'Duurzaam Verder' van SGP, CU, CDA en Gemeentebelang

Op 17 mei hebben SGP, CU, CDA en Gemeentebelang een akkoord bereikt over het te voeren beleid voor de komende vier jaar. Voorafgaand aan het schrijven van dit akkoord is input gevraagd van maatschappelijke (koepel)organisaties in Rijssen-Holten. De waardevolle input is meegewogen in de afwegingen die gemaakt zijn om te komen tot dit akkoord.

De kandidaat-wethouders van de vier partijen zijn de huidige (demissionaire) wethouders. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hen op 31 mei 2018 te benoemen als wethouder. Het coalitieakkoord staat dan ook op de agenda. Geïnteresseerden zijn welkom om 19.30 op het stadhuis de vergadering bij te wonen. Live volgen kan via raad.rijssen-holten.nl.

Coalitieprogramma 2018-2022

Beëdiging raads- en commissieleden

Onlangs zijn de raads- en commissieleden benoemd voor de komende raadsperiode. Met veel enthousiasme gaan ze vanaf vandaag aan het werk.

Onlangs zijn de raads- en commissieleden benoemd voor de komende raadsperiode (2018 - 2022). Met veel enthousiasme gaan ze vanaf vandaag (9 april) aan het werk. Frederike Hulshof, Tonnie Rozenkamp en Jorg Vernhout hebben plaats genomen in de commissie MDV. Niek Otten, Christiaan Laurens en Bert Blaazer zijn leden van de commissie grondgebied. Jan Berkhoff is lid van de commissie ABZM.

Laatste gemeenteraadsvergadering 2014-2018

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de periode 2014-2018 werd Willemien Riezebos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als dank voor haar jarenlange inzet.

Ook werd afscheid genomen van Joost van Veldhuizen. Joost nam na een raadsperiode van 8 jaar afscheid.

Beiden werden toegesproken door burgemeester Hofland en door fractievoorzitter Jan Berkhoff.
Zowel Joost als Willemien waren, ieder op zijn of haar eigen manier,#waardevolle raadsleden.

Bij het afscheid werd door alle 3 gerefereerd aan het verlies van heel waardevolle mensen voor onze fractie. Jan Tijhof, Gerrit Roosink en Gerrit Pas worden ontzettend gemist!

Namens het bestuur en de fractie wensen we Willemien en Joost Gods Zegen toe in hun leven.

 • Namens de fractie, het bestuur en alle leden van ChristenUnie Rijssen-Holten bedanken we u/jou voor uw/jouw stem!
  Met jullie steun, hebben we dit fantastische resultaat behaald! Jullie gaven geloof een stem, we gaan er alles aan doen om die stem met Gods hulp in de gemeente Rijssen-Holten te laten horen!

Taart voor vrijwilligers Rolstoelbus Rijssen

 • Tonnie Rozenkamp en Alinde Kogelman, beiden kandidaat raadsleden, hebben namens de ChristenUnie Rijssen-Holten een bezoek gebracht aan de coördinatoren van Rolstoelbus Rijssen. Zij hebben een blijk van waardering dik verdiend voor hun vrijwilligerswerk. Dat is een heerlijke taart waard!

Taart voor vrijwilligers Kleding- en Voedselbank

 • Vanochtend zijn Bert Tijhof, Jan Berkhoff en kandidaat raadslid Jorg Vernhout op bezoek geweest bij de vrijwilligers van de Kleding- en Voedselbank. De Kleding- en Voedselbank Rijssen-Holten is er voor mensen in de omgeving van Rijssen-Holten, die om uiteenlopende redenen zodanig in problemen zijn geraakt dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voldoende eerste levensbehoeften te kopen. De Kleding- en Voedselbank draait geheel op vrijwilligers, die een blijk van waardering meer dan verdient hebben!

Taart voor zorgboerderij De Borkeld

 • Lijsttrekker Bert Tijhof en fractievoorzitter Jan Berkhoff hebben het enthousiaste vrijwilligersteam van het Activiteitencentrum 'De Hooiberg' bij zorgboerderij De Borkeld in het zonnetje gezet. Zij hebben dit verdient vanwege hun inzet om volwassenen en kinderen een fijne dagbesteding te bieden. Bij het activiteitencentrum kan men in een rustige omgeving creatief bezig zijn, maar ook kan er onder begeleiding een wandeling worden gemaakt of een spel worden gespeeld. De zorgboerderij draait vrijwel geheel op vrijwilligers. 

02-02-2018: De campagne is van start! We gaan ervoor!

Gerrit Pas overleden

 • Op 10 januari is ons gewaardeerde commissielid Gerrit Pas overleden. Gerrit is 53 jaar geworden.

  Als fractie, wethouder, bestuur en ChristenUnie-leden zijn we ontroerd door het, toch nog plotselinge, overlijden van Gerrit. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Fenna, zijn kinderen Nienke & Matthijs en Gerald. Zij moeten verder zonder hun geliefde echtgenoot en (schoon)vader. Ook zijn onze gedachten bij Gerrit’s moeder en schoonmoeder die op hoge leeftijd afscheid moeten nemen van een (schoon)zoon.

  Nog geen jaar geleden openbaarde zich bij Gerrit een ernstige ziekte. Daarom nam hij met ingang van 1 september jl. afscheid als commissielid. In de fractie werd Gerrit zeer gewaardeerd om zijn zorgvuldige bijdrage aan de besprekingen.

  Via de mail en ook via persoonlijke contacten zijn we als fractie, wethouder en bestuur op de hoogte gehouden van het verloop van de ziekte. In de mails van Gerrit en Fenna kwam steeds dankbaarheid naar voren over de relatief goede maanden ze als gezin nog samen door konden brengen.

  Tijdens zijn ziekte heeft Gerrit ons altijd laten weten zijn vertrouwen op God te stellen. In de laatste mail stond: ‘dat maakt het afscheid niet gemakkelijker, maar wel dragelijker’. Dat is een troost voor zijn gezin. Als ChristenUnie wensen we hen dan ook van harte Gods nabijheid en troost toe bij dit grote verlies.

Zwembad

zwembad De Koerbeltvrijdag 15 december 2017 10:17 NIEUW ZWEMBAD EN NIEUWE SPORTHAL OP DE KOERBELT   De ChristenUnie vindt sporten belangrijk voor de burgers en is niet alleen gezond en leuk, maar het bindt ook samen. Sportstimulering en vooral ... lees verder

Ledenvergadering 7 december 2017

image2vrijdag 08 december 2017 14:32 Donderdagavond 7 december hebben we de algemene ledenvergadering gehouden. Bestuur en fractie waren erg blij met de goede opkomst van leden! Het verkiezingsprogramma is vastgesteld. Edgar ... lees verder

Niejen Bodbreef: 'Pluumke'

CU-RH-logowoensdag 04 oktober 2017 18:25 De gemeenteroad van Riessen-Holten verdeent ’n pluuumke. Woarum? Umdat zee al viefteen joar ’t veur meka krig um eens in ’t joar nen roadsvergadering in de streektaal te hoalden. Alle joar mut dat veniejs wödden annevroagd en alle joar gef dat weer ne hele disseleriej in ’t presidium. lees verder

Gerrit Pas stopt als schaduwfractielid en commissielid

7 Gerrit Pasvrijdag 01 september 2017 11:30 Helaas heeft ons commissielid Gerrit Pas met ingang van 1 september zijn functie neergelegd vanwege zijn gezondheidssituatie. lees verder

Bijdrage ChristenUnie aan Algemene Beschouwingen: veiligheid en welzijn staan voorop

2017-07-13 17.56.29donderdag 13 juli 2017 18:00 Op 13 juli sprak Willemien Riezebos als plaatsvervangend fractievoorzitter de bijdrage van de ChristenUnie aan de Algemene Beschouwingen uit. Deze bijdrage is hieronder te lezen. lees verder