Bestuur ChristenUnie Rijssen-Holten

  • Voorzitter:
    De heer J.C. (Christiaan) Laurens
    Lageweg 13
    7451 AH HOLTEN
    Telefoon: 0548-367785

Secretaris (& postadres):
De heer J.W. (Jan Willem) Middelesch MSc
Joost van den Vondelstraat 15
7461 ZD Rijssen
Telefoon 0548-516591
Email: bestuur@rijssen-holten.christenunie.nl

Overige leden:
De heer M.C. (Marco) Wassink (penningmeester)
Mevrouw G.H. (Gerdien) Koedijk-Roosink
De heer J.F. (Johan) ten Hove
De heer B. (Bert) Blaazer