CONTACT

ChristenUnie Rijssen-Holten

Contact met de raadsfractie:

Fractiesecretaris:
Mevrouw W. Riezebos-Tessemaker
Erve Harbers 8
7463 CV Rijssen
Telefoon 0548-542659
Email: fractie@rijssen-holten.christenunie.nl     

Zie voor adressen raadsleden > Fractie

 
         

Contact met het bestuur:

Secretaris:
De heer J.W. Middelesch
Joost van den Vondelstraat 15
7461 ZD Rijssen
Telefoon 0548-516591
Email: bestuur@rijssen-holten.christenunie.nl

Zie voor bestuursleden > Bestuur

 

Partijbureau

Het partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB AMERSFOORT

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

Overige mailadressen

Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie partijblad - magazine@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@christenunie.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Denkwijzer - denkwijzer@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Plein 2, 2511 CR Den Haag.
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3183057 en 070-3183664
Fax: 070-3182933
E-mail

E-mailadressen kamerleden:
Gert-Jan Segers
Joël Voordewind
Carola Schouten
Carla Dik-Faber
Eppo Bruins

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid dien je contact op te nemen met de secretaresse:

Melissa van de Bank  - Gert-Jan Segers (agenda)
Christina Wartamova - Joël Voordewind en Carla Dik-Faber (agenda)
Melanie Fijan-Geuzebroek - Carola Schouten en Eppo Bruins (agenda)

Tweede Kamerfractie op Christenunie.nl: www.christenunie.nl/tweedekamer

Eerste Kamerfractie

Bezoekadres: Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3129200 (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
Fax: 070-3653868  (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)

E-mailadressen kamerleden
Roel Kuiper, fractievoorzitter
Peter Ester, wnd. fractievoorzitter en fractiesecretaris
Mirjam Bikker

Eurofractie ChristenUnie

Kantoor Nederland
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort
peter.vandalen-office@europarl.europa.eu

Postadres Nederland
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

Europees Parlement Brussel
Bât. Willy Brandt
04M121
60, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel
Tel.: +32(0)22845719
Fax: +32(0)22849719
> Routebeschrijving

Europees Parlement Straatsburg
Bât. Louise Weiss
T13047
1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024
F-67070 Strasbourg / Straatsburg
Tel.: +33(0)388175719
Fax: +33(0)388179719

Postadres Brussel
Europees Parlement
t.a.v. Peter van Dalen
Wiertzstraat 60
WIB 04M121
B-1047 Brussel

Kijk voor meer informatie op de website van de Eurofractie van de ChristenUnie.