Wethouder

 • B.D. (Bert) Tijhof
  Weth H H Korteboslaan 127
  7461 PJ RIJSSEN

  Sinds 5 februari 2015 is Bert Tijhof wethouder namens de ChristenUnie in het college van burgemeester & wethouders van Rijssen-Holten. Hij is de opvolger van mr. Ben Wolterink, die vanaf 1 september 2008 wethouder is geweest.

  De inhoud van zijn portefeuille kunt u hier raadplegen.

  Twitter

Toespraak bij aantreden op 5 februari 2015

Presenteren aan de raad

Voorzitter,

Best wel vreemd om hier zo voor jullie te staan. De meesten van jullie kennen me al jaren.  Vreemd maar toch,  ik ben zojuist door de ChristenUnie  voorgedragen om van plek te veranderen aan deze tafel . 

In de periode tussen 2000 en nu heb ik al op heel wat plekken gezeten, eerst  in het oude gemeentehuis van Rijssen, toen in het voormalige gemeentehuis van Holten, maar ook aan deze tafel hebben we met de ChristenUnie fractie  al  op heel wat plekken gezeten.  Zelfs als plaatsvervangend voorzitter van de commissie ABZM mocht ik op de voorzittersstoel plaatsnemen.  Toch sta ik hier om me aan u voor te stellen als kandidaat voor de plek aan de andere kant van de tafel. De stoel die tot nu toe toebehoort aan wethouder Wolterink.

Voorzitter,

Alle leden van de raad hebben kennis kunnen nemen van mijn cv. Daarin zijn naast mijn persoonlijke gegevens ook de gegevens over opleidingen en werkervaring te vinden.  Mocht u daarover vragen hebben dan hoor ik het graag.

In mijn cv is ook te vinden dat ik vanaf eind jaren 90 van de vorige eeuw actief ben in de politiek, eerst voor de RPF-jongeren en vanaf 15 jaar geleden voor de ChristenUnie. Eerst als schaduwfractielid en vanaf januari 2003 als gemeenteraadslid. In die periode heb ik deel uitgemaakt van alle raadscommissies. Wellicht het melden waard, 1 van mijn eerste onderwerpen als schaduwfractie lid was de behandeling van de nieuwe nota jeugd en jongeren werk, laat dat nu ook net een onderwerp zijn dat binnenkort weer verwacht wordt, zou mooi zijn dat ik ook de nieuwe nota jeugd en jongerenwerk als uw wethouder aan u mag voorleggen.

Zoals ik al heb gezegd, de meesten van u kennen me al een tijdje, voor diegenen zal de aangekondigde wisseling van de wacht bij de ChristenUnie dan ook geen verrassing zijn.  Een kwestie van goed onderling overleg en afstemming, met als sleutelwoord continuïteit.

Al voor de verkiezingen heeft wethouder Wolterink aangegeven beschikbaar te zijn als wethouder, maar dat hij niet de hele periode wilde volmaken.  Als ChristenUnie zijn we nooit in de positie geweest dat we vooruitlopend op de verkiezingsuitslag er klakkeloos van uit konden  gaan dat we onderdeel uitmaken van de nieuwe coalitie.  Na de verkiezingen en de vlotte onderhandelingen kwam er dus binnen de ChristenUnie de vraag op hoe verder te gaan. Na een stevige ,maar  goede discussie konden we als fractie de voorbereidingen beginnen voor de wisseling van de wacht.

Voor ons stond de continuïteit voorop, en wel op 3 plekken:

Ten eerste de continuïteit van het gemeentebestuur, met de overgangsperiode van wethouder Wolterink is de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd, met name tijdens de inwerkperiode van de 3 nieuwe wethouders.

Ten tweede continuïteit voor de ChristenUnie fractie, een nieuwe fractievoorzitter, een nieuw raadslid en het inwerken van schaduwfractieleden kost tijd.

Ten derde ook continuïteit in mijn eigen werksituatie, als mede eigenaar van een bedrijf, kost het tijd om zaken goed te regelen en organiseren. Ook al vertrek ik bij Polybouw,  heb ik geen formele banden meer met het bedrijf, toch gaat het wel en wee van die organisatie en de mensen die er werken me aan het hart. Ook daar was er  tijd nodig om de continuïteit te waarborgen.

Op dezelfde manier wil ik graag aan de slag als uw wethouder, samen met het college van burgemeester en wethouders, met de ambtenaren en zeker ook met u als raadsleden.  Of u nu deel uitmaakt van de coalitie of oppositie, ik wil graag met u  samen werken aan de continuïteit van onze eigen samenleving.  Samenwerken aan Rijssen-Holten.

Samen werken, voor elkaar.

Dank u wel.

Dankwoord na stemming en beëdiging

Beste mensen, leden van de raad,

Ik wil jullie hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie zojuist uitgesproken hebben.  Ik kijk er naar uit om vanuit mijn nieuwe rol met jullie samen te werken. Ik zeg het nog maar een keer, dit geldt voor alle fracties.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om ook enkele andere mensen te bedanken.

Ik kijk dan hier aan de tafel voor me eerst naar de fractie van de ChristenUnie, Jan, Willemien, Joost, Niek, Gerrit en Bert.  Wat hebben we in de ChristenUnie fractie een mooie en vooral goede tijd gehad. Er is te veel gebeurd om hier in deze setting te benoemen, dat doen we morgenavond met elkaar. Toch heel veel dank, ik heb alle vertrouwen in jullie als fractie,  zeker omdat ik weet dat jullie Gods woord als kompas blijven gebruiken.

Ik kijk natuurlijk ook naar mijn voorganger Ben Wolterink, Ben vanaf het begin van mijn politieke loopbaan ben je aanwezig geweest, maakte je deel uit van het ChristenUnie team. Als raadslid, fractievoorzitter en wethouder.  Vanaf de eerste fractievergadering die ik meemaakte tot aan de overdracht gisteren bleef je je met passie inzetten voor onze samenleving. Of het nu een tunnel, een school of een probleemjongere is, jouw inzet en gedrevenheid zijn een voorbeeld voor me. Ik hoop dat je van je vrije tijd kunt genieten.  Het is je gegund.

Ik kijk ook even verder de zaal in, Gérinda, zonder jouw steun en begrip was het natuurlijk nooit wat geworden.  Het bloemetje is maar een fractie van de waardering die je verdient. Dank je wel.  Dit geldt natuurlijk ook voor jullie Ester, Suzanne en Mirjam. Jullie wilden geen aandacht vanavond, maar jullie horen er wel helemaal bij. Net als de rest van mijn familie. Fijn dat jullie er allemaal zijn, dat doet me goed.

Ook wil ik  Hendrik Jan en zijn griffie team bedanken voor de ondersteuning in de afgelopen jaren.  Ik kom jullie nu vaker tegen, ik ga er van uit dat de samenwerking blijft.

Collega’s,  de stage is afgerond. Vanaf morgenvroeg ga ik aan de slag. De afgelopen tijd mocht ik al wat van de sfeer proeven, veelbelovend.  Even voor  Roland: je bent niet meer de jongste, maar trek daar niet te veel conclusies uit. Zoals je weet drink ik mijn koffie zwart.

Ik mag aan de slag gaan met de portefeuilles Economie en Werk, Jeugd en Onderwijs. Een mooie taak waarin de komende tijd flink veel werk te verzetten is. Ik kijk uit naar de samenwerking met de ambtenaren en ook met de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs , instellingen en kerken. Met u wil ik werken aan de uitdagingen van onze tijd. We hebben gisteren gehoord van Ben Wolterink welke zaken nog op stapel staan…

Voorzitter, ik ga afronden.

Zoals jullie enkele minuten geleden gehoord hebben heb ik de eed afgelegd. Deze eed is voor mij geen loze kreet.  Alleen met Gods hulp kan en wil ik deze taak uitvoeren, ik geloof dat Hij deze wereld in Zijn hand heeft en ook ons in Rijssen-Holten wil helpen bij het uitvoeren van onze taak. Zo wil ik dan ook mijn taak aanvaarden en aan de slag gaan als wethouder van ons mooie Rijssen-Holten.

Dank u wel.