Steun ons

Steun ons financieel!

Wij begroeten u graag als lid of vriend van onze partij.

Als u geen lid wilt worden maar ons wel met een gift wilt ondersteunen, kunt u die over maken naar NL 07 RABO 0347315704 (BIC: RABONL2U) t.n.v. ChristenUnie Rijssen-Holten.
Wij zijn een ANBI, en daarom zijn giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Zie voor het jaarverslag en financiële verantwoording onze ANBI-pagina.