De woningnood aangepakt

beautiful-view-construction-site-city-during-sunset.jpg

De woningnood aangepakt

De woningnood in Nederland gaat Rijssen-Holten niet voorbij. Ook onze gemeente staat voor de uitdagende taak om in voldoende woningen te voorzien. Er is weliswaar gebouwd, maar niet genoeg. De ChristenUnie stimuleert nieuwe ontwikkelingen.

Een van onze speerpunten voor de komende verkiezingen is wonen. Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn weinig huur- en koopwoningen beschikbaar.

Een veelgehoorde kreet de afgelopen jaren is “Bouwen, bouwen, bouwen!”. De afgelopen vier jaar is in Rijssen-Holten gebouwd, maar niet genoeg. De komende twee jaar moet een inhaalslag gemaakt worden. Een van de ontwikkelingen, die we als ChristenUnie enorm toejuichen, is de ontwikkeling van de collectieve woonvorm, de Noabershof. Hier komt de Twentse noaberschap volledig tot haar recht; aandacht voor elkaar en een micro-samenleving waarin men elkaar op allerlei vlakken kan ondersteunen.

De ChristenUnie wil dat de gemeente Rijssen-Holten met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert. Starters krijgen een steuntje in de rug en er zijn voldoende passende huurwoningen. 

De ChristenUnie wil collectieve woonvormen voor senioren (zoals de Noabershof) en gemengd wonen stimuleren. Er moeten betaalbare woningen zijn, ook voor jongeren. Wonen is voor bestaande woningeigenaren meestal goed betaalbaar, maar voor jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen een heel ander verhaal. Het invoeren van de zelfbewoningsplicht levert een belangrijke bijdrage om woningen betaalbaar en beschikbaar te houden.

De ChristenUnie heeft een duidelijk ambitie als het gaat om het te realiseren aantal woningen: wij willen 200 woningen per jaar realiseren, waarvan 30% in de sociale sector en voor starters.

Keuzes die we nu maken hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De energietransitie gaat hand-in-hand samen met de woonopgave; duurzaam (ver)bouwen en vergroenen van onze leefomgeving zijn voor de ChristenUnie van groot belang.

Wilt u concrete doelen en aandachtspunten van ons weten? Klik hier om naar ons verkiezingsprogramma te lezen.

Deel dit bericht