Duurzame energie: goed voor de aarde en de mensen

solar-power-panel-sky-background-3d-rendering.jpg

Duurzame energie: goed voor de aarde en de mensen

Klimaatverandering vraagt van ons dat we kritisch nadenken over de toekomst van onze energie. De ChristenUnie pleit voor een duurzame energietransitie, waar zowel de schepping als de mensen die ervan mogen genieten centraal staan.

Energietransitie is het omschakelen van fossiele energie op hernieuwbare energie.

Het Nederlandse energiesysteem behoort tot de beste van de wereld. We hebben een uitstekend elektriciteits- en aardgasnetwerk: betrouwbaar en veelal betaalbaar. Nadeel is dat onze energievoorziening grotendeels is gebaseerd op fossiele brandstof, aardgas. We verwarmen onze huizen met aardgas en veel elektriciteitscentrales draaien op aardgas.

Bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat in de atmosfeer een soort deken vormt waardoor de aarde steeds warmer wordt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt wat overstromingen kan geven, maar ook extreme hoosbuien en stormen. Ook ontstaan er meer bosbranden en kunnen oogsten mislukken door droogte of overstroming. Dat leidt tot grote groepen klimaatvluchtelingen.

Bij het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de CO2-uitstoot terug moet met 49 procent in 2030 en 100 procent in 2050. Daarom moet de energievoorziening van fossiele naar duurzame energie. Tot 2030 moeten we dit doen met behulp van zon en wind. Van 2030 tot 2050 kunnen ook mogelijk nieuwe technieken toegepast worden.

De ChristenUnie heeft heldere uitgangspunten. We moeten zorgen voor de schepping en een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. We durven ambitieuze doelen te stellen. Daarvoor is draagvlak bij de inwoners nodig. Iedereen mag meedoen en iedereen kán meedoen. De opbrengst is voor onze bevolking. Energiearmoede bestrijden we door ons in te zetten voor een haalbare en betaalbare energievoorziening.

We vragen daar al jaren aandacht voor en dat wordt opgemerkt. We zien dat terug in het gemeentelijk beleid. Voorbeeld? Wij pleitten voor het inpassen van duurzame energie-opwek in de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein. Opwek en verbruik moet dicht bij elkaar zitten.

De ChristenUnie Rijssen-Holten blijft zich de komende jaren inzetten voor een duurzame samenleving waarin iedereen meedoet. Dat zijn we aan onze Schepper en aan elkaar verplicht.

Wilt u concrete doelen en aandachtspunten van ons weten? Klik hier om ons programma te downloaden.

Deel dit bericht