Veilig verkeer voor iedereen in Rijssen-Holten

closeup-green-traffic-light-evening.jpg
CU-RH-logo
Door ChristenUnie Rijssen-Holten op 12 februari 2022 om 10:00

Veilig verkeer voor iedereen in Rijssen-Holten

Door Niek Otten

Verkeer en mobiliteit; het brengt mensen bij elkaar. Beide zijn een vereiste voor een sterke economie. Mobiliteit is nog altijd in ontwikkeling; zie de opmars van elektrische auto’s en mensen die hun auto’s samen gebruiken. Mobiliteit mag steeds minder slecht zijn voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom heeft de ChristenUnie Rijssen-Holten zich de afgelopen jaren ingezet voor de lokale mobiliteit. We hebben de nadruk gelegd op vergroting van de verkeersveiligheid en beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers.

In de afgelopen tijd zijn verschillende onveilige verkeersknelpunten onder de aandacht gebracht: het centrum van Holten dat verkeersluw gemaakt moest worden, de verkeersonveiligheid op de Nijverdalseweg en de aansluiting Stroekeld-Reggesingel en Veeneslagen-Reggesingel.

Ook de komende raadsperiode 2022-2025 blijven wij ons inzetten voor goede mobiliteit in onze gemeente. Daarbij ligt de focus niet alleen op veiligheid, maar ook op een goede verdeling van de openbare ruimte. En duurzaamheid niet te vergeten. We gebruiken daarvoor het STOP-principe: eerst Stappen (voetgangers), dan Trappen (fietsers), dan Openbaar vervoer en tenslotte de Personenwagens. STOP willen we de komende periode vertalen naar het gemeentelijke verkeersbeleid. Voorrang aan de voetgangers en fietsers. Natuurlijk is ook het vrachtverkeer een belangrijke pijler binnen de mobiliteit. Veel vrachtverkeer geeft risico’s voor het andere verkeer. We blijven werken aan de juiste balans tussen bereikbaarheid, doorstroming en  veiligheid.

Wilt u concrete doelen en aandachtspunten van ons weten? Klik hier om ons programma te downloaden.