De kwaliteit van de samenleving verbeteren

top-view-arrangement-natural-material-stationery.jpg
CU-RH-logo Jorg Vernhout.jpg
Door ChristenUnie Rijssen-Holten, Jorg Vernhout op 14 februari 2022 om 16:57

De kwaliteit van de samenleving verbeteren

De kwaliteit van de samenleving heeft te maken met de zorg voor mensen die steun nodig hebben. Iedereen moet ongehinderd mee kunnen doen aan de samenleving. Deze blog gaat over onze medeburgers die op afstand staan van de arbeidsmarkt. 

Afstand tot de arbeidsmarkt. Het is moeilijk uit te spreken. Die afstand moet er dus niet zijn. Afstand is een hindernis en dat moet veranderen. Daarom heb ik het liever over inwoners die steun nodig hebben om volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt.  

Steun is nodig als er lichamelijke, verstandelijke en omgevingsfactoren zijn die hinderlijk zijn bij het doen van werk. In onze gemeente zijn dat burgers die leven van onder andere de bijstand, Wajong-regelingen en sociale werkplaatsen. Een goed voorbeeld is de Sterkerij. Ook door instanties als ViaVie-welzijn waarbij veel maatschappelijke organisaties betrokken zijn. 

In de achterliggende tijd heeft Rijssen-Holten ervoor gekozen om mensen die steun nodig hebben binnen de eigen gemeente aan zinvol werk te helpen. De ChristenUnie juicht dat toe. In onze bijdrage in het debat hierover waren we kritisch op twee punten: 

  1. De steun is niet de zorg van één bedrijf alleen, het totale bedrijfsleven heeft hier een taak.
  2. De steun moet niet dichtgeregeld worden. Maatwerk en menselijke maat blijven heel belangrijk. 

De gemeente Rijssen-Holten is volop in ontwikkeling. Over vier jaar zal dit zeker nog beter geregeld zijn. Een gedeelde verantwoordelijkheid is te zien bij overheid, onderwijs en ondernemers. Over vier jaar kunnen we met recht zeggen: er is recht gedaan aan onze medemensen die steun nodig hebben. 

Wilt u concrete doelen en aandachtspunten van ons weten? Klik hier om ons programma te downloaden.