Noaberschap moet je doen!

closeup-support-hands.jpg
Tonnie Rozenkamp.jpg CU-RH-logo
Door Tonnie Rozenkamp, ChristenUnie Rijssen-Holten op 14 februari 2022 om 17:04

Noaberschap moet je doen!

Noaberschap is de kracht van onze gemeente Rijssen-Holten. We hebben oog voor elkaar en we helpen elkaar. We kunnen iets voor elkaar betekenen. Er wordt steeds meer gevraagd van onze inwoners en de gemeente. Als echte noabers zetten we daar de schouders onder. 

In Twente en Salland geven we graag en we hoeven niet alles weer terug te krijgen. Helpen zit ons in het bloed. Dat is onze definitie van Noaberschap. In Twente en Salland word je niet beoordeeld op wat je bent, maar op wat je doet. Bijdragen aan de gemeenschap geeft aanzien.  

Bij de ChristenUnie in Rijssen-Holten willen we Samen Recht Doen aan onze noabers: dichtbij maar ook ver af. De ChristenUnie wil dat de samenleving en de gemeente ziet wat er gebeurt in de woonwijkenwijken. Daar hebben we sterke wijkorganisaties nodig: buurtcentra met een buurtloket en ontmoetingscentra. We moeten hulp organiseren voor de zwakkeren in onze samenleving. Omzien naar eenzame medemensen, ouderen, jongeren en alles daar tussenin.  

We hebben de afgelopen vier jaar veel bereikt. De gemeente wijst mantelzorgers actief op de ondersteuningsmogelijkheden. Vrijwilligers kunnen gratis een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) krijgen. Sport en bewegen voor ouderen is nu een speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid. De gemeente heeft oog voor eenzaamheid onder ouderen. Er is voldoende opvang voor dak- en thuislozen. In Rijssen-Holten slaapt niemand op straat. 

Wat willen we doen met Noaberschap 2.0? De ChristenUnie wil woonzorginitiatieven als de Noabershof Riessen stimuleren. Daar steunen bewoners elkaar in de verschillende levensfases. De ChristenUnie wil dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en stimuleert zonder ontmoedigende regels. De ChristenUnie wil dat de diaconieën van de kerken en de gemeente doorlopend contact hebben. Dit overleg moet een volwaardige plaats hebben in de sociale gemeentelijke structuren. We willen eraan bijdragen dat ouderen, jongeren en nieuwkomers in onze gemeente meetellen en mee kunnen doen. We willen de helpende hand uitsteken naar iedereen die zich niet kan redden alleen. Niet praten maar doen.  

Wilt u concrete doelen en aandachtspunten van ons weten? Klik hier om ons programma te downloaden.