Goed welzijn en goede voorzieningen als uitgangspunt voor de OZB

various-different-euros-background.jpg
Jan Berkhoff.jpg CU-RH-logo
Door Jan Berkhoff, ChristenUnie Rijssen-Holten op 14 februari 2022 om 17:10

Goed welzijn en goede voorzieningen als uitgangspunt voor de OZB

Rijssen-Holten staat bekend om het voorzichtige en stabiele financiële beleid. De ChristenUnie is het daar helemaal mee eens. We willen ook de gemeentelijke belastingen als OZB en rioolbelasting zo laag mogelijk houden. Onze inwoners betalen de laagste lasten in Overijssel en landelijk horen wij bij de gemeentes met de laagste lasten.

Inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht zijn. Voor de inkomsten zijn wij afhankelijk van het rijk. De afgelopen jaren heeft Den Haag flink bezuinigd op het geld voor de gemeenten. Gevolg: de meeste Nederlandse gemeenten kregen te maken met grote tekorten en dan vooral bij de jeugdzorg en andere taken in het sociaal domein. Forse bezuinigingen volgden. Ook onze gemeente moest flink bezuinigen op het sociaal domein! De ChristenUnie vindt verdere bezuinigingen op dit terrein niet verantwoord. Dat hebben we ook steeds benadrukt in de gemeenteraad. 

Een kleine verhoging van de gemeentelijke belastingen geeft een verhoging van de gemeentelijke inkomsten. We zijn bereid hierover te praten. Een kleine verhoging van 2 of 3 procent leidt al tot enkele tonnen extra inkomsten. Die kunnen we gebruiken voor onze inwoners: bijvoorbeeld voor de sociaal zwakkere medemens, een beter wijkbeheer of meer groen in de wijk. 

De laagste lasten van Nederland moeten geen doel op zich zijn, het gaat om het welzijn van onze inwoners en goede voorzieningen voor al onze burgers. 

Wilt u concrete doelen en aandachtspunten van ons weten? Klik hier om ons programma te downloaden.