Beleid dat omziet naar de ander

beggars-sitting-bridge-with-cups-have-money.jpg

Beleid dat omziet naar de ander

Vanavond is het beleidsplan armoede- en schulden vastgesteld. Voor de ChristenUnie een essentieel onderwerp. We zijn erg blij dat we veel van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma terug zien in het beleidsplan voor de komende jaren. 

Vanavond is het beleidsplan armoede- en schulden vastgesteld. Voor de ChristenUnie een essentieel onderwerp. We zijn erg blij dat we veel van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma terug zien in het beleidsplan voor de komende jaren. Denk daarbij aan:

 • Preventie en het vroegtijdig ondersteunen van inwoners staat centraal;
 • Extra aandacht voor kinderen in armoede;
 • Voortzetting van ondersteuning aan de kleding- en voedselbank;
 • Het voortzetten van de collectieve zorgverzekering;
 • Één kindpakket met daarbij aandacht voor een tegemoetkoming huiswerkbegeleiding/bijles;
 • Snelle en toegankelijke schuldhulpverlening;
 • De inzet van verhalen van ervaringsdeskundigen.

Als ChristenUnie fractie hebben wij aanvullend aandacht gevraagd voor vier punten:

 1. De brede aanpak van armoede en het belang om generatiearmoede te doorbreken;
 2. De inzet van het netwerk in de omgeving van kinderen;
 3. Het vereenvoudigen van de aanvraag;
 4.  Jaarlijkse monitoring.

Wij vinden het essentieel dat niemand tussen wal en schip valt in onze gemeente. Juist in een tijd waarin veel kosten stijgen verwachten we een toename van mensen met financiële problemen. We hebben daarom ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het ondersteunen van deze groep mensen en zijn ook bereid om de inkomensgrenzen van regelingen te verhogen. Daarvoor wachten we nu eerst het onderzoek naar de armoedeval af. Een aantal weken terug hebben we met een deel van de fractie een bezoek gebracht aan de voedsel- en kledingbank. We hebben enorm veel waardering voor het bestuur en de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen met armoede- en schulden. We hebben een goed gesprek gehad en kregen een rondleiding door de Oude Plus. Aandachtspunten die aan ons meegegeven zijn hebben we betrokken in de voorbereiding op onze bijdrage in de commissievergadering.

De komende tijd blijven we graag met organisaties en mensen in gesprek om te horen hoe ze de uitvoering van het beleid ervaren. Heeft u/heb jij suggesties voor ons of andere ideeën om te delen ten aanzien van dit onderwerp? Neem dan contact op met onze fractie via j.schutte@rijssen-holten.nl.